Projektas „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“
Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas siekiant
užtikrinti kokybiškų socialiai jautrios grupės (vaikų ir jaunimo) aptarnavimą, skaitymo skatinimą.
Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1d.
Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendinant projektą „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“ buvo organizuoti 5 mokymai įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas užtikrinant kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą. Mokyklų bibliotekininkai domėjosi projektų rašymo klausimais, sėmėsi kūrybiškumo, paslaugų viešinimo idėjų, susipažino su Lietuvos ir užsienio šalių skaitymo skatinimo iniciatyvomis, gerino bendravimo su vaikais įgūdžius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 108 mokyklų bibliotekininkai.