Projekto tikslas – gerinti Klaipėdos regiono bei Plungės rajono gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant bendruomenes į skaitmeninio turinio apie krašto kultūrą bei istoriją kūrimą ir naudojimą. Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą dalinantis kultūrine ir istorine atmintimi, bendromis vertybėmis ir stiprinant kultūrinio tapatumo jausmą.
Projekto trukmė: 2015 m. birželio mėn. – 2016 m. spalio mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; spaustuvė „Druka“; dienraštis „Klaipėda“
Projekto partneriai: Plungės rajono viešoji biblioteka, Kretingos rajono viešoji M. Valančiaus biblioteka, Pajūrio regioninis parkas, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos apskrities gidų gildija, Klaipėdos savivaldybė
Trumpas projekto pristatymas: gerinant informacijos apie krašto kultūrą ir istoriją prieinamumą Klaipėdos regiono ir Plungės rajono bendruomenėms ir įvairioms socialinės atskirties grupėms bus siūlomos naujos elektronines Krašto paveldo gido (www.krastogidas.lt) paslaugos: maršrutų įgarsinimo galimybė, keliautojų asmeninių maršrutų bei interaktyvaus edukacinio žaidimo vaikams ir jaunimui sukūrimas.

Projekto tikslas – ugdyti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Mokyti kritiškai analizuoti ir vertinti pateikiamą viešąją informaciją.
Projekto trukmė: 2016 m. birželio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: MB „Navigatorius“, UAB „Balticum TV“
Trumpas projekto pristatymas: Surengti mokymus Klaipėdos ir Klaipėdos regiono bibliotekininkams, kurie sugebėtų perteikti visuomenei, kaip išmaniai ir kūrybiškai naudotis medijomis ir informaciniu raštingumu. Atmintinės sukūrimas ir edukaciniai užsiėmimai visuomenei. Saugios erdvės saugiam bendravimui įkūrimas. Spalio 24 d. „Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena“ – atvirų durų diena bibliotekoje.

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekų veiklą, didinti jų patrauklumą vartotojams, ugdant ir stiprinant bibliotekų darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius, įgalinčius efektyviai veikti ir reikalingus aukščiausiems rezultatams pasiekti.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: Projektas vykdytas ketvirtus metus iš eilės (nuo 2013 m.). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą. Projekto metu Klaipėdos regiono bibliotekininkams suorganizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kvalifikaciją kėlė 85 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekininkai.