Projekto tikslas – skleisti ir populiarinti atminties institucijų skaitmenintas Klaipėdos krašto kultūros paveldo vertybes.
Projekto trukmė: 2014 m. balandžio mėn. – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Audronė Balsė
Projekto partneriai: keleivinio transporto kompanijos, Klaipėdos regiono viešosios, mokyklų ir akademinės bibliotekos.
Projekto tikslinė grupė: Klaipėdos regiono gyventojai, Klaipėdos miesto ir krašto svečiai.
Trumpas projekto pristatymas: šiuo projektu siekiame padėti Klaipėdos regiono visuomenei atrasti kultūros paveldo lobynus virtualioje erdvėje ir tokiu būdu susipažinti su savo krašto kultūros vertybėmis. Rengiame mobiliesiems įrenginiams (išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams) ir įprastiems kompiuteriams pritaikytą Krašto paveldo gidą (www.krastogidas.lt).

Jame visuomenei pristatome esamus ir buvusius Klaipėdos krašte kultūros paminklus bei kultūros paveldo objektus, liudijančius krašto istoriją. Krašto paveldo gido turinys yra nuolat pildomas.

Klaipėdos regiono jaunimą, moksleivius, neįgaliuosius skatiname domėtis savo krašto kultūra bei istorija rengdami edukacinius užsiėmimus „Kultūros paveldo lobynų paieška virtualioje erdvėje“, kurių metu naudodami planšetinius kompiuterius pristatome Krašto paveldo gidą, portalą epaveldas.lt.

Surengėme seminarą „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos galimybės ir teisiniai aspektai“, kuriame dalyvavo visų Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų atstovai – bibliotekų vadovai bei kraštotyros ir skaitmeninimo specialistai, Klaipėdos universiteto bibliotekos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekų atstovai. Renginyje dalyvavo ir LR kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika Buivydienė. Seminaro metu pristatėme Klaipėdos krašto skaitmenintoms kultūros vertybėms populiarinti skirtą krašto paveldo gidą, taip pat pasidalinome gerąja patirtimi, kaip naudojant savo turimus ir e-paveldas sistemoje kitų atminties institucijų patalpintus skaitmenintus kultūros paveldo objektus, pasitelkiant mobiliesiems įrenginiams skirtas technologijas vykdyti informacijos apie krašto kultūrą ir istoriją sklaidą. Skatinome tarpinstitucinį bendradarbiavimą pildant šio gido turinį ir vykdant jo sklaidą.

Seminaro dalyviams paskaitas apie skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos galimybes skaitė Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė ir UAB DIZI projektų direktorius Juozas Markauskas, o apie skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos teisinius aspektus kalbėjo Klaipėdos apygardos teismo teisėjo padėjėjas Tomas Pukšmys ir advokatė bei Creative Commons Lietuva teisininkų komandos narė Jurga Gradauskaitė.

Seminaro metu skaitytų paskaitų ir pranešimo pateiktys:

Jurga Bardauskienė 
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja

Skaitmeninimas bibliotekose: galimybės ir bendradarbiavimas (PDF 1,05 MG)

Audronė Balsė
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius, skaitmeninimo sklaidos projektų vadovė

Krašto paveldo gidas – skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai  (PDF 2,2  MG)

Juozas Markauskas
UAB DIZI projektų direktorius

Skaitmenintas paveldas: ko reikia vartotojams?Europeana Sounds pristatymas (PDF 1,9 MG)

Jurga Gradauskaitė, advokatė
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Creative Commons Lietuva teisininkų komandos narė

Creative Commons licencijos: kaip naudotis?