Projekto tikslas: Ugdyti bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant Lietuvos bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2014 m. birželio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Trumpas projekto pristatymas: 2014 m. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka trečius metus iš eilės įgyvendino kvalifikacijos kėlimo projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“. Projekto programa parengta atsižvelgus į Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų poreikius, kurie buvo ištirti anketavimo būdu prieš teikiant paraišką.

Projekto rezultatai: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka suorganizavo 12 kvalifikacijos kėlimo renginių, iš jų 4 renginiai išvažiuojamieji į Klaipėdos regiono bibliotekas. Šio projekto metu kvalifikaciją kėlė 207 bibliotekininkai.

Bibliotekų specialistai gilino bibliotekų veiklos, informacinių išteklių vertinimo rodiklių, standartų žinias, tobulino renginių vedimo, edukacinių užsiėmimo organizavimo įgūdžius, mokėsi rengti pranešimus spaudai, kvietimus ir kitus oficialius organizacijos dokumentus, bibliotekininkai tobulino vartotojų aptarnavimo gebėjimus, taip pat gilino žinias reikalingas darbui su viena iš tikslinių grupių – jaunimu, surengti išskirtiniai mokymai IT specialistams darbui su serverių administravimo operacine sistema Microsoft Windows Server 2008R2.

Projekto koordinatorius Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje:

Vyr. metodininkė: Rasa Milerienė, (8-46)412529, rasa@klavb.lt