Projekto tikslas: Atskleisti KLAVB puoselėjamas vertybes ir tradicijas, paminint 30-ies metų jubiliejų bei populiarinti jos literatūrinę ir švietėjišką veiklą visame Klaipėdos regione ir už jos ribų.
Projekto trukmė: 2010 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Neringos savivaldybės V. Miliūno viešoji biblioteka.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: šiuo projektu buvo siekiama pasidalinti sukaupta patirtimi, atskleisti visuomenei bibliotekos istoriją bei su ja susijusias iškilias mūsų krašto asmenybes, taip pat surengta kilnojamoji paroda. Moderni paroda pasiekė labai plačią Klaipėdos regiono auditoriją. Buvo sustiprintas ir išplėtotas kultūrinės veiklos ryšys ir bendradarbiavimas tarp Klaipėdos apskrities viešųjų bibliotekų. Surinkta ir išsaugota meninė ir istorinė medžiaga apie I. Simonaitytės biblioteką turi išliekamąją vertę. Parodo atidaryme ir jos eksponavimo metu ją apžiūrėjo apie 20 tūkst. žmonių.