Projekto tikslas – ugdyti viešųjų bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant viešųjų bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn.
Projektą remia: LR kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir partneriai.
Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendintas projektas buvo orientuotas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 metams numatytus bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus: Bibliotekos paslaugų teikimas visuomenei (naujų metodų, patirties, technologijų taikymas, edukacinės programos tikslinėms grupėms) ir Elektroninės informacijos ištekliai ir paslaugos (paieška duomenų bazėse ir internete, skaitmeninio turinio kūrimas ir paslaugų organizavimas).

Projekto tikslas: propaguoti lietuvių rašytojų kūrybą, vystyti tarpkultūrinį tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrinti profesionalaus meno sklaidą.
Projekto trukmė: 2012 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: LR kultūros ministerija.
Projekto partneriai: Klaipėdos r. savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilalės savivaldybės rajono viešoji biblioteka, Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: šis projektas – „Literatūrinis džiazas: poezijos bliuzas“ – vyko jau trečią kartą. Šiuo projektu siekiama sujungti džiazo muziką ir pajūrio tematikos literatūrinius meno kūrinius per projekcijas. Klaipėdos pilies džiazo festivalio metu bibliotekos kiemelyje buvo sukuriamos kamerinės erdvės, kuriose poetai ir aktoriai skaitydavo jūrinės tematikos poeziją, o šalia jų pagal skaitomą tekstą improvizuodavo profesionalūs džiazo muzikantai. Pasiekti rezultatai: suburta Profesionalių rašytojų ir aktorių grupė (Gintaras Grajauskas, Linas Poška, Virginija Kochanskytė, Sigutis Jačėnas), sukurta videoprojekcija „Džiazas, poezija ir jūra...“, parengta ir eksponuota fotografijų paroda ( Klaipėdos ir Vilniaus menininkų), taip į projektą įtraukti profesionalūs Pilies džiazo muzikantai (Petras Vyšniauskas, Žygimantas Laurinavičius, Vitalijus Dobrovolskis). Iš viso projekto renginiuose apsilankė apie 6 000 lankytojų.

Projekto tikslas: plačiajai visuomenei pristatyti geriausius Klaipėdos miesto 2010–2011 metų menininkus ir jų kūrinius.
Projekto trukmė: 2011 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lietuvos dailininkų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga Klaipėdos skyrius, Studija „Grock“.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo suorganizuoti 2010–2011 m. geriausių Klaipėdos menininkų pristatymai, tarp jų R. Klimavičiaus, L. Vėgėlienė, A. Šeštokas, D. Andriulionis, A. V. Burba, M. Petrulis ir kt. Surengta 40 klaipėdiečių menininkų kūrybinius darbus pristatančių renginių. Iš jų garbinga komisija išrinko 14 geriausius ir jų vieną darbą publikavo reprezentaciniame atvirukų rinkinyje „Menas + biblioteka = kultūra“. Taip pat buvo suorganizuotos 20 ekskursijų moksleiviams ir studentams bibliotekoje, o jų metu pristatomos menininkų parodos.

Projektas pradėtas 2011 m. birželio 10 d., pasirašius Atvirų Jaunimo Erdvių veiklos finansavimo sutartį ir turėjo būti įgyvendintas iki 2011 m. gruodžio 31 d. Projektą dalinai finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Įgyvendindami šį projektą, I. Simonaitytės bibliotekoje įkurtos Atviros erdvės jaunimui darbuotojai, savanoriai dirba vadovaudamiesi misija: suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems 14-29 m. jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

2011 metais įsikūrusi Atvira erdvė jaunimui 2012 metus pradeda su šūkiu „Keliaujanti Atvira erdvė". Antrus metus iš eilės laimėjus Atvirų jaunimo erdvių projekto konkursą, tęstinėms veikloms pasirašyta Atvirų jaunimo erdvių veiklos finansavimo sutartis su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Sieksime užsibrėžto tikslo - mažinti socialinę atskirtį tarp jaunimo gyvenančio Klaipėdos mieste, regiono miesteliuose ir kaimuose. Sudarant jiems galimybę saugiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Kristina Kundrotienė El. paštas kristina@klavb.lt

Projekto tikslas: lavinti bibliotekos lankytojų, projekto dalyvių estetinį skonį, ieškant ir atrandant meno objektus kasdienybės peizaže, įvertinant biblioteką, knygą, skaitantį žmogų kaip estetikos kategoriją, taip pat projekto veiklomis skatinti žmonių meninę išraišką, prisidėti prie naujų miesto kultūrinių tradicijų kūrimo.
Projekto trukmė: 2010 m.
Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
Projekto partneriai: UAB „Pamario restauratorius“, Leidybos grupė „Druka“, Vilniaus dailės akademija Klaipėdos vizualinio Dizaino katedra, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“, Klaipėdos m. A. Brako dailės mokykla.
Projekto vadovė: Laima Pačebutienė
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu bibliotekos erdvėse vyko įvairios kūrybinės dirbtuvės, laboratorijos, konkursai, parodos, renginiais, kuriais buvo siekiama lavinti bibliotekos lankytojų, projekto dalyvių estetinį skonį, meninę saviraišką. Aktyviuose užsiėmimuose dalyvavo apie 250 dalyvių, renginius ir parodas aplankė apie 2 000 žmonių. Didžiausias projekto pasiekimas – tarptautinis ekslibrisų konkursas. Jame dalyvavo 34 autoriais iš 7 pasaulio šalių. Buvo pateikti 62 darbai.

Projekto tikslas: Atskleisti KLAVB puoselėjamas vertybes ir tradicijas, paminint 30-ies metų jubiliejų bei populiarinti jos literatūrinę ir švietėjišką veiklą visame Klaipėdos regione ir už jos ribų.
Projekto trukmė: 2010 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Neringos savivaldybės V. Miliūno viešoji biblioteka.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: šiuo projektu buvo siekiama pasidalinti sukaupta patirtimi, atskleisti visuomenei bibliotekos istoriją bei su ja susijusias iškilias mūsų krašto asmenybes, taip pat surengta kilnojamoji paroda. Moderni paroda pasiekė labai plačią Klaipėdos regiono auditoriją. Buvo sustiprintas ir išplėtotas kultūrinės veiklos ryšys ir bendradarbiavimas tarp Klaipėdos apskrities viešųjų bibliotekų. Surinkta ir išsaugota meninė ir istorinė medžiaga apie I. Simonaitytės biblioteką turi išliekamąją vertę. Parodo atidaryme ir jos eksponavimo metu ją apžiūrėjo apie 20 tūkst. žmonių.

Projekto tikslas: nauja patrauklia menine forma propaguoti Klaipėdos krašto literatūrinį paveldą – Ievos Simonaitytės kūrybą, skatinti visuomenės susidomėjimą Klaipėdos krašto istorija ir gimtąją literatūra; didinti Klaipėdos karto rašytinės kultūros sklaidą Lietuvoje, siekiant visuomenės susidomėjimo krašto istorija, literatūra; sumažinti rašytinės kultūros prieinamumo skirtumus tarp sveiko ir regos negalią turinčio žmogaus.
Projekto trukmė: 2004 m. – 2010 m.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė, Kultūros rėmimo fondo taryba
Projekto partneriai: UAB „De Libris“ leidykla, įvairios Klaipėdos mokyklos, Klaipėdos miesto savivaldybė, Leidybos grupė „DRUKA“, Klaipėdos m. I. Simonaitytės pagrindinė mokykla, Ievos Simonaitytės muziejus, Klaipėdos jaunimo centras, Lietuvos rašytojų sąjunga, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“
Projekto vadovė: Laima Pačebutienė
Trumpas projekto pristatymas: šis projektas tęsėsi šešerius metus. Per juos projektas įgavo daug atspalvių ir formų – Klaipėdos universiteto dėstytojų ir studentų mokslinių referatų skaitymas, I. Simonaitytės premijos laureatų kūrybos skaitymai, Klaipėdos regiono mokyklų moksleivių rašinių skaitymai apie rašytoją ir jos kūrybą. Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su mažosios Lietuvos klasikės Ievos Simonaitytės kūryba ir biografija. Sukurta performanso vaizdinė medžiaga. Sukurtas spektaklis pagal I. Simonaitytės romaną „Viliaus Karaliaus moterys“, spektaklio atlikėjai jaunieji aktoriai.