Projekto tikslas: skatinti skaitymą, netradicinėse erdvėse, įkurti mobilią biblioteką su laisvalaikio užimtumo paslaugomis.
Projekto trukmė: 2014 m. birželio mėn. – tęstinis
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Projekto partneriai: UAB Renginių centras, VšĮ Būties jaukuma, VšĮ Muzikiniai projektai.
Projekto tikslinė grupė: jaunimas, vaikai, šeimos ir t.t.
Trumpas projekto pristatymas:

KARKLĖS FESTIVALIO BIBLIOTEKA

2014 m. rugpjūčio 15-17 d. „Karklė Live Music Beach“ festivalyje buvo įsikūrusi biblioteka su lauko skaitykla, siūlančia skaityti knygas palapinėse ir hamakų giraitėje.

Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus bei Jurgos Šeduitytės ir Vido Bareikio šeimų literatūros meniu (PDF 3,8 MB)

Projekto tikslas – informuoti visuomenę Klaipėdos regione ir vietos bendruomenėms apie kokybiškesnio skaitymo galimybes, vaikų, jaunimo ir tarp vyresnio amžiaus žmonių gerinti skaitymo prestižą, sudaryti sąlygas literatūros, turinčios išliekamąją vertę, propagavimui.
Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje biblioteka, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Restoranas „Klevo lapas“
Trumpas projekto pristatymas: „Literatūrinis furšetas“ - tęstinis projektas, kurio edukaciniai renginiai skatina ne tik skaitymą ar pristato klasikinius literatūros kūrinius, tačiau leidžia pažvelgti ir į skaitymo procesą ir skaitantį žmogų iš kitos pusės. Renginių metu ant bus pristatomi du žymių šeimų literatūriniai meniu – skaitomų ir rekomenduojamų knygų sąrašai, kurie pateikti per maisto prizmę.

Projekto tikslas – skleisti ir populiarinti atminties institucijų skaitmenintas Klaipėdos krašto kultūros paveldo vertybes.
Projekto trukmė: 2014 m. balandžio mėn. – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Audronė Balsė
Projekto partneriai: keleivinio transporto kompanijos, Klaipėdos regiono viešosios, mokyklų ir akademinės bibliotekos.
Projekto tikslinė grupė: Klaipėdos regiono gyventojai, Klaipėdos miesto ir krašto svečiai.
Trumpas projekto pristatymas: šiuo projektu siekiame padėti Klaipėdos regiono visuomenei atrasti kultūros paveldo lobynus virtualioje erdvėje ir tokiu būdu susipažinti su savo krašto kultūros vertybėmis. Rengiame mobiliesiems įrenginiams (išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams) ir įprastiems kompiuteriams pritaikytą Krašto paveldo gidą (www.krastogidas.lt).

Projekto tikslas: Ugdyti bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant Lietuvos bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2014 m. birželio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Trumpas projekto pristatymas: 2014 m. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka trečius metus iš eilės įgyvendino kvalifikacijos kėlimo projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“. Projekto programa parengta atsižvelgus į Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų poreikius, kurie buvo ištirti anketavimo būdu prieš teikiant paraišką.

Projekto tikslas – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę NR.VP2-3.1-IVPK- 04 -V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje" gavo 12,4 mln. litų paramą. Šis projektas – ankstesnio projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas", vykdyto 2005-2008m., tęsinys.

Nuo 2010 m. į projektą įsijungė Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Bibliotekoje įrengtas skaitmeninimo  centras su programine ir technine įranga. Bibliotekos indėlis į bendrą Kultūros paveldo objektų aruodą - 8000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Projekto koordinatorė Jurga Bardauskienė krastotyra@klavb.lt

 

Projekto tikslas - pakviesti įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmones rašyti literatūrinius ir žurnalistinius tekstus, padėti jiems atskleisti savo kūrybiškumą rašant ir redaguojant savo bei kitų tekstus, diskutuojant apie literatūrą įvairiais aspektais: psichologinio paveikumo, stiliaus, temos, žanro ir t.t.. Kūrybinį procesą siekiama konstruoti menų sintezės pagalba, naudojant dailės terapijos metodus. Tikimasi suformuoti rašymo kaip paslaugos pasiūlą: miestiečiai, noristys užsisakyti sveikinimo, padėkos kalbas galės kreiptis į kūrybinio rašymo dirbtuvių dalyvius ir nemokamai sulaukti pasiūlymų.
Trumpas projekto aprašymas: buvo organizuotos trijų mėnesių kūrybinio rašymo dirbtuvės „Jei galite nerašyti - RAŠYKITE", trys kūrybinės labaratorijos-susitikimai (su rašytoju, psochoterapeutu, literatūrinio skaitymo meistru) ir tarptautinis seminaras su videolitu (JAV, Anglija) "Kūrybinis rašymas - literatūra, terapija ar grafomanija?".

LITERATŪRINIAI MENIU:

Kęstutis Navakas
Leonidas Donskis
Marijonas Mikutavičius
Rolandas Rastauskas

Netradiciškai pateikia literatūros sąrašus, maistas ir knyga pakviečia žaismingai pažvelgti į skaitymą.

Keliaujantis knygų furšetas apsilankė Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje ir Šilalėje. Visi renginių dalyviai varžėsi literatūrinėje viktorinoje, kurioje galėjo laimėti literatūrinius marškinėlius. Kiekvienam dalyviui buvo padovanoti literatūriniai meniu, kuriuos sudarė Leonidas Donskis, Rolandas Rastauskas, Kęstutis Navakas ir Marijonas Mikutavičius. Jie sukūrė atskiras maistui skirtas kategorijas ir išrinko prie jų derančią literatūrą, kurią patys yra perskaitę.

Literatūriniai meniu bus patalpinti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos svetainėje adresu www.klavb.lt.

Bibliotekos Abonemento skyriuje yra atskira lentyna su Leonido Donskio, Rolando Rastausko, Kęstučio Navako, Marijono Mikutavičiaus pasiūlytomis knygomis, kurias turi mūsų biblioteka. Projekto metu buvo surengtos 4 netradicinės keliaujančios parodos su edukaciniu renginiu.

Projektą remia: LR Kultūros ministerija, partneris VšĮ Senoji vyninė, informacinis partneris UAB Reklamos GAMA.

Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė daiva.n@klavb.lt

Viešais skaitymais Šiauliuose, Klaipėdoje ir Plungėje, taip pat užsienio svečių pristatymais Vilniuje ir Kaune pasiekėme plačią literatūra besidominčią visuomenės dalį Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje.

Klaipėdoje suorganizuoti 4 renginiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, kuriuose dalyvavo ir 25 festivalio svečiai. Klaipėdiečiai, Lietuvos rašytojai, leidėjai, universitetų atstovai ir literatūra besidominti visuomenės dalis galėjo susipažinti su šiais autoriais ir jų kūryba: Eugenijus Ališanka (Lietuva), Rolandas Rastauskas (Lietuva), Jörg Bernig (Vokietija), Anna Weidenholzer (Austrija), Pedro Lenz (Šveicarija), Bohdan Sławiński (Lenkija), Nora Ikstena (Latvija), Levan Beridze (Vokietija/Gruzija) ir kt.

Išleistas festivalio almanachas leido užsienio autoriams susipažinti su Lietuvos kolegų kūryba,  lietuviams su svečių iš užsienio kūryba. Kiekvienas renginio dalyvis gavo dovanų „Po šiaurės dangum IX“ almanachą. 

Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė, Kultūros rėmimo fondas, Šiaulių krašto kultūros fondas.

Projekto koordinatorė Daiva Nakrošienė daiva.n@klavb.lt

Projekto tikslas: gerinti visuomenės informacinio raštingumo įgūdžius ir gebėjimus naudojant naująsias skaitmenines technologijas, skatinti naudoti sukurtus skaitmeninius Lietuvos kultūros paveldo ir kitus informacijos šaltinius.
Projekto trukmė: 2013 m. gegužės – gruodžio mėn.
Projektą remia: LR kultūros ministerija
Projekto vadovė Eglė Kavaliauskienė
Projekto partneriai: UAB “AVAD Baltic”
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu vyko gyventojų informacinio raštingumo mokymai planšetinių kompiuterių pagalba. Projekto įgyvendinimo metu spalio-lapkričio mėnesiais buvo organizuojami informacinio raštingumo mokymai gyventojams. “Apple” produktų distributorius UAB “AVAD Baltic” suteikė galimybę mokymų metu naudotis planšetiniais kompiuteriais iPad, kurių pagalba, lengviau įsisavino mokymų turinį.

Projekto tikslas - skatinti kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą  įtraukiant socialinės atskirties grupes į kultūrinę-edukacinę veiklą.
Projektą remia: LR Kultūros ministerija
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projektas aprašymas: šis projektas sudaro sąlygas bendradarbiauti valstybinio sektoriaus įstaigoms su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, skatinant savanoriavimą, organizuojant kūrybines dirbtuves ir kultūrinius renginius Klaipėdos regiono kaimo ir miestelių bibliotekose. Visi renginiai ir Kūrybinės dirbtuvės vietos gyventojams rengiamos nemokamai.