2017 m. sausio 18 – 20 d. Kaune vyko Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūros organizuoti mokymai, tarptautinius savanorius priimančioms organizacijoms, kuriuose dalyvavo Toma Gergelienė, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje atsakinga už tarptautinės savanorystės projektus. Mokymų metu visos organizacijos buvo supažindintos su EST programa, suteiktos žinios, kurios reikalingos lydint EST savanorius mokymosi procese. Taip pat buvo siekiama išmokyti savanorių mentorius gerinti EST savanorių darbo organizavimo kokybę, tinkamai pasirengti EST savanorio integracijai į organizaciją ir vietos bendruomenę bei apžvelgti galimi EST iššūkiai bei jų įveikimo strategijos.

Tris dienas vykusių mokymų metu mentoriai dalinosi darbo su savanoriais patirtimi, buvo analizuojami tam tikri konkretūs savanorių atvejai, mokomasi spręsti konfliktus ir problemines situacijas, dalinamasis idėjomis ir mintimis apie tarptautinę savanorystę bei ieškota galimų partnerių ir bendradarbiavimo galimybių.

Vyresn. metodininkė
Tarptautinės savanorystės projektų koordinatorė
Toma Gergelienė