Skyriaus veikla ir paslaugos:

  • Teikiamos informacinės paslaugos ir konsultacijos skaitytojams apie Klaipėdą bei Klaipėdos kraštą. Informacija teikiama žodžiu, telefonu, el. paštu.
  • Kuriami bibliografiniai įrašai Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui (NBDB)
  • Kuriamos personalinės bibliografijos
  • Kasmet sudaromi „Pamario krašto kalendoriai“ bei Klaipėdos kultūros kronika „Baltijos“ almanachui
  • Kuriami ir pildomi elektroniniai produktai: Krašto paveldo gidas, Klaipėda: miestas ir žmonėsMemeler Dampfboot , AdM archyvo puslapis ir kt.
  • Rengiamos parodos skirtos įžymių Klaipėdos žmonių paminėjimui bei įvairios parodos apie Klaipėdą  bei Klaipėdos kraštą. Plačiau apie parodas...
  • Kaupiams bei skaitmeninamas Klaipėdos krašto dokumentinis paveldas: negatyvai, rankraščiai bei kiti dokumentai
  • Teikiamos metodinės konsultacijos bei mokymai Klaipėdos regiono bibliotekoms

Skyriuje saugomi fondai:

Kraštotyros fondas
Kaupiama literatūra apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. Kraštotyros fonde per 3000 knygų, kartografinių bei smulkiosios poligrafijos leidinių, vaizdo ir garso įrašus (CD/DVD) Klaipėdos  tematika.  Saugomi Klaipėdoje leisti periodiniai leidiniai:  „Raudonasis švyturys“ (1945-1950), „Tarybinė Klaipėda“, „Klaipėda“ ir kt.

Rankraščių fondas
Skyriuje saugomas bei  tvarkomas rankraščių fondas:  Salio Šemerio, Bernardo Aleknavičiaus, Aleksandro Dapkevičiaus, Pauliaus Drevinio ir kitų klaipėdiečių rankraštinis palikimas. Plačiau apie Rankraščių ir archyvų fondus...

AdM archyvas
AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) archyvas perduotas bibliotekai 2011 m.
Archyve įvairūs dokumentai bei eksponatai apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą: knygos, nuotraukos, atvirukai, paveikslai, pašto ženklai, pinigai, rankraščiai ir t.t.Plačiau apie AdM archyvą...

Foto- video archyvas
Pradėtas kaupti 2010 m. Šiuo metu archyve saugomos nuotraukų kolekcijos: Klaipėdos poilsio ir kultūros parko, fotografų A. Šeštoko, A. Ulozevičiaus bei  E. Maciaus video ir nuotraukų kolekcija.

Kontaktai :

Adresas: H. Manto 25, Klaipėda tel. 846314189
Skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė
tel. 846314189, el. paštas krastotyra@klavb.lt
Pavaduotoja Viktorija Karalienė viktorija@klavb.lt
Atsakingi asmenys:
AdM archyvas - Viktorija Karalienė v.karaliene@klavb.lt
Krašto paveldo gidas - Ingrida Valotkienė i.valotkiene@klavb.lt

 NBDB Nacionalinio bibliografinių duomenų banko kūrimas - Vida Pelegrin, Danguolė Vagner krastotyra@klavb.lt