Kiekvienais metais keletas motyvuotų ir darbščių studentų turi galimybę bibliotekoje atlikti profesinę praktiką. Praktikos programa gali būti susieta su bibliotekininkyste, informacijos mokslais, kultūros vadyba, rekreacija ir turizmu. Norėdami praktiką atlikti mūsų bibliotekoje, rašykite adresu: daiva.n@klavb.lt