Projekto tikslas – vaikų (7-13 m.) socializacija bibliotekoje, pritaikant jiems skirtą erdvę.
Projekto trukmė: 2018 m. spalio – gruodžio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: „Kūdikių muzikos mokyklėlė“, UAB „Druka“
Projekto vadovė: Martyna Jankauskaitė
Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiame įkurti laisvalaikio erdvę 7-13 metų vaikams, kurioje jie saugiai ir turiningai leis savo laisvalaikį. Nuo 7 metų vaikų pasaulis pasikeičia, jie pradeda lankyti mokyklą, atsiranda kiti poreikiai, daugiau atsakomybių. Išauga poreikis pažinti pasaulį ir bendrauti. Pastebimas noras kurti, maištauti, reikšti savo jausmus, būti suprastu, jaustis gerbiamu.

Dauguma vaikų ir paauglių laiką leidžia bibliotekos „žaislotekoje“, kuri skirta vaikams nuo 1 iki 6 metų arba atviroje erdvėje, skirtoje 14-29 metų jaunimui. Dėl šios priežasties ir įrengta erdvė pereinamojo amžiaus vaikams. Laisvalaikio erdvėje vaikai gali laisvai kurti, žaisti, mokytis, plėsti ir palaikyti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su bendraamžiais. Vaikams užtikrinimas jų emocinis ir fizinis saugumas, patenkinamas smalsumas. Erdvėje vykdomos neformalaus ugdymo veiklos, vakaronės, žaidimų vakarai, kurių metu mokomieji dalykai perteikiami per patyrimą ir refleksijas.