Projekto tikslas – Klaipėdos regiono jaunimui patraukliai pristatyti klasikės I. Simonaitytės ir jos premijos laureatų kūrybą, gerinti jų skaitymo įgūdžius, kritinį mąstymą ir literatūros kūrinių interpretavimą.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario – lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Trumpas projekto aprašymas: projektu siekiama paskatinti jaunimą skaityti klasikos kūrinius, paminėti rašytojos Ievos Simonaitytės 120 metų jubiliejų. Klaipėdos karalienės Luizos jaunimo centro teatras „Ardua“ surengė keturis literatūrinio spektaklio „Ir išaugo Obelis, apglėbusi visą Lietuvą“  pasirodymus (Agluonėnuose, Priekulėje, Klaipėdoje ir Drevernoje). Sukurta virtuali paroda Virtuali paroda „Tu rašytojas…“, kurioje premijos laureatai pasakoja apie I. Simonaitytę. Surengtos ekskursijos į I. Simonaitytės gimtinę, parengtas ir bus patalpintas į www.krastogidas.lt svetainę specialus maršrutas susietas su rašytojos paliktais pėdsakais mūsų krašte.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis skaitymu, pasitelkiant jiems patrauklias priemones.
Projekto trukmė: 2017 m. kovo – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, knygynas „Rotas“.
Trumpas projekto pristatymas: 2016 m. buvo sukurtas pirmasis Lietuvoje skaitymą skatinantis literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Jam buvo sukurtas originalus, patrauklus dizainas. Žaidimas skirtas jaunimui, bet jį gali žaisti visi, besidomintys literatūra ar norintys apie ją sužinoti.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis skaitymu, pasitelkiant jiems patrauklias priemones.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo – lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, leidykla „Druka“, knygynas „Rotas“, UAB „Pamario restauratorius“
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos sukurtas skaitymą skatinantis literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Žaidimas skirtas jaunimui, bet jį gali žaisti visi, besidomintys lietuvių ir užsienio literatūra. 

Projekto tikslai: aktualinti istorinį dokumentinį paveldą; skatinti istorinių kolekcijų rekonstrukcijas moderniomis priemonėmis, bei glaudesnį specialistų bendradarbiavimą vykdant šią veiklą; skatinti visuomenę domėtis istoriniu dokumentiniu paveldu – kaip savo krašto atminties ir tapatumo išsaugojimo ženklais.
Projekto trukmė: 2016 m. vasario mėn. – 2016 m. spalio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, AdM Arbeitsgemeinschhaft der Memellandkreise e.V.
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacja
Trumpas projekto pristatymas: Projektu norima atkreipti dėmesį į dokumentinį paveldą, kuris yra pasaulinės atminties dalis, liudijanti apie istorinius, politinius, kultūrinius, socialinius procesus, turėjusius įtaką visuomenė vystymuisi, valstybių kūrimuisi ir žlugimui, mokslo raidai, asmeniniams likimams.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimo elektroninių knygų ir žurnalų skaitymo įgūdžius atvirose erdvėse.
Projekto trukmė: 2016 m. balandžio – rugsėjo mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Balticpallets“
Projekto partneriai: knygynas „Rotas“, Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vidiniame kiemelyje vasaros laikotarpiu įkurta „Kiemo skaitykla“, kurioje lankytojai gali skaityti tradicines ir elektronines knygas bei žurnalus. Sukurtas elektroninių knygų ir periodinių leidinių nuorodų sąrašas padės greičiau surasti norimus leidinius. Sąrašai bus išdalinti Klaipėdos ir Klaipėdos regiono bibliotekoms. Kieme dirbs bibliotekininkai ir savanoriai, bus rengiamos pratybos nemokantiems naudotis planšetiniais kompiuteriais ir elektroninėmis knygomis bei žurnalais. Taip pat čia lauks kiti įdomūs užsiėmimai – susitikimai, renginiai, žaidimų popietės ir kt.

Projekto tikslas – gerinti Klaipėdos regiono bei Plungės rajono gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant bendruomenes į skaitmeninio turinio apie krašto kultūrą bei istoriją kūrimą ir naudojimą. Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą dalinantis kultūrine ir istorine atmintimi, bendromis vertybėmis ir stiprinant kultūrinio tapatumo jausmą.
Projekto trukmė: 2015 m. birželio mėn. – 2016 m. spalio mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; spaustuvė „Druka“; dienraštis „Klaipėda“
Projekto partneriai: Plungės rajono viešoji biblioteka, Kretingos rajono viešoji M. Valančiaus biblioteka, Pajūrio regioninis parkas, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos apskrities gidų gildija, Klaipėdos savivaldybė
Trumpas projekto pristatymas: gerinant informacijos apie krašto kultūrą ir istoriją prieinamumą Klaipėdos regiono ir Plungės rajono bendruomenėms ir įvairioms socialinės atskirties grupėms bus siūlomos naujos elektronines Krašto paveldo gido (www.krastogidas.lt) paslaugos: maršrutų įgarsinimo galimybė, keliautojų asmeninių maršrutų bei interaktyvaus edukacinio žaidimo vaikams ir jaunimui sukūrimas.

Projekto tikslas – ugdyti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Mokyti kritiškai analizuoti ir vertinti pateikiamą viešąją informaciją.
Projekto trukmė: 2016 m. birželio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: MB „Navigatorius“, UAB „Balticum TV“
Trumpas projekto pristatymas: Surengti mokymus Klaipėdos ir Klaipėdos regiono bibliotekininkams, kurie sugebėtų perteikti visuomenei, kaip išmaniai ir kūrybiškai naudotis medijomis ir informaciniu raštingumu. Atmintinės sukūrimas ir edukaciniai užsiėmimai visuomenei. Saugios erdvės saugiam bendravimui įkūrimas. Spalio 24 d. „Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena“ – atvirų durų diena bibliotekoje.

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekų veiklą, didinti jų patrauklumą vartotojams, ugdant ir stiprinant bibliotekų darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius, įgalinčius efektyviai veikti ir reikalingus aukščiausiems rezultatams pasiekti.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: Projektas vykdytas ketvirtus metus iš eilės (nuo 2013 m.). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą. Projekto metu Klaipėdos regiono bibliotekininkams suorganizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kvalifikaciją kėlė 85 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekininkai.

Tapkite KLAVB naujienlaiškio prenumeratoriumi