pilna salė mokyklų bibliotekininkų klauso lektorės

Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą.
Projekto trukmė: 2019 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Trumpas projekto pristatymas: Atlikus mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos poreikio apklausą parengta mokymų programa, pagal kurią 2019 m. organizuotas mokyklų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Vykdant projektą organizuoti 6 kvalifikacijos kėlimo renginiai, šiomis temomis:
„Biblioterapija“,
„Edukacinių užsiėmimų organizavimas“,
„Kaip paskatinti vaikus skaityti?“,
„Mokyklos bibliotekos paslaugų populiarinimas“,
„Projektų rengimas“,
„Vaikų ir paauglių literatūros apžvalga“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo bedruomenės įsitraukimą į vykdomas kūrybines bibliotekos veikla, ugdant turiningo ir kūrybiško laisvalaikio praleidimo būdą. taip pat viešinti biblioteką, kaip potencialią įvairių veiklų vykdymo vietą.
Projekto trukmė: 2019 m. rugpjūčio mėn. – rugsėjo mėn.
Projektą remia: Kultūros taryba

Projekto vadovas: Darina Detolli
Projekto partneriai: Klaipėdos valstybinė kolegija

Trumpas projekto pristatymas: Rugpjūčio 15-18 dienomis Ievos Simonaitytės biblioteka dalyvaus muzikos festivalyje „Karklė 2019“. Šių metų šūkis – „Po pasaulį su knyga“. Specialiai įrengtoje palapinėje festivalio svečių lauks įvairūs žaidimai (Knygosūkis, literatūros kryžiažodis, „Literatūros meniu“), pokalbis apie knygas, skaitymą su dainininkais, taip pat vyks „Vasara su knyga“ akcija, kurios metu pasaulio žemėlapyje žymėsime vietas, kuriose buvo skaitoma lietuviška knyga. Šiais metais biblioteka bendradarbiauja su Klaipėdos valstybine kolegija, tad festivalio dalyviai turės galimybę užsidėti 3D akinius ir pakeliauti po gražiausias vietas esančias Lietuvoje.

Projekto tikslas – skatinti šeimas su vaikais, suaugusiuosius bei neįgaliuosius ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į kūrybines iniciatyvas, gaminant taktilines-liečiamąsias knygas,  telkti bendruomenę socialiniam aktyvumui bei didinti skirtingų socialinių grupių tarpusavio supratimą.
Projekto trukmė: 2019 m. kovo mėn. –  gruodžio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai
: UAB Druka, UAB Klaipėdos statybų kompanija, siuvimo padalinys BWT Production, Lietuvos aklųjų biblioteka, Labdaros ir paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, Vakarų Lietuvos tėvų forumas
Trumpas projekto pristatymas: projekto vykdymo laikotarpiu bus rengiami taktilinių-liečiamųjų knygų gaminimo užsiėmimai įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms, kurie skatins bendruomeniškumą, bendras veiklas, kūrybiškumą bei mažins socialinę atskirtį.

Projekto tikslas – profesionaliems kūrėjams ir rašytojams kurti naujus literatūros kūrinius ir viešinti Neringos krašto grožį, istoriją ir žmones vietos bendruomenėje, Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
Projekto trukmė: 2019 m. gegužės mėn. –  spalio mėn.
Projektą remia: Neringos savivaldybė
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai
: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius
Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas skatinti kūrėjus kurti literatūros kūrinius apie Neringos kraštą, atskleidžiant jo grožį ir populiarinant jo žinomumą užsienyje. Projekte „Žodis apie Neringą“ bus įsteigta stipendija rašytojui, kurie reziduojant Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų cente Nidoje kurs esė žanro kūrinius apie Neringos kraštą, žmones, kultūrą, grožį ir pan. Taip pat planuojama surengti kūrybinį vakarą, pristatant sukurtus kūrinius vietos bendruomenei.

Media 2

Projekto tikslas – apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis ir paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.
Projekto trukmė: 2019 m. sausio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Lina Bimbirytė
Trumpas projekto pristatymas: Projektu numatoma surengti 10 išvažiuojamųjų mokymų skirtingose Klaipėdos regiono bibliotekose ir darbo vietoje apmokyti 100 bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis. Nuotolinių mokymų platformoje Moodle numatoma paleisti interaktyvią metodinę video medžiagą žinių užtvirtinimui.

Projekto tikslas – skatinti ir ugdyti įvairių socialinių grupių vaikų kūrybiškumą, skatinti ir ugdyti įvairių socialinių grupių vaikų kūrybiškumą, kultūros pažinimo procesą ir įsitraukimą į kultūrines veiklas, dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose apie knygos sudedamųjų dalių pažinimo procesą.
Projekto trukmė: 2019 m. vasario mėn. –  gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai
: UAB „Druka“, Vilniaus Knygryšių gildija
Trumpas projekto pristatymas: Projekto „Edukacinės knygos pažinimo dirbtuvės“ vykdymo laikotarpiu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai 1-7 kl. moksleiviams, kuriuose bus skatinamas ir ugdomas kūrybiškumo potencialas, kultūros pažinimo procesas bei į kūrybišką knygos sudedamųjų dalių gamybos pažinimo procesą bus įtraukti vaikai iš socialiai pažeidžiamų grupių.

Projekto tikslas – vaikų (7-13 m.) socializacija bibliotekoje, pritaikant jiems skirtą erdvę.
Projekto trukmė: 2018 m. spalio – gruodžio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: „Kūdikių muzikos mokyklėlė“, UAB „Druka“
Projekto vadovė: Martyna Jankauskaitė
Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiame įkurti laisvalaikio erdvę 7-13 metų vaikams, kurioje jie saugiai ir turiningai leis savo laisvalaikį. Nuo 7 metų vaikų pasaulis pasikeičia, jie pradeda lankyti mokyklą, atsiranda kiti poreikiai, daugiau atsakomybių. Išauga poreikis pažinti pasaulį ir bendrauti. Pastebimas noras kurti, maištauti, reikšti savo jausmus, būti suprastu, jaustis gerbiamu.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo ateities perspektyvų galimybėmis darbo rinkoje ir atskleisti jiems veiklos galimybių spektrą verslo, savanorystė ir/ar darbo rinkoje.
Projekto trukmė: 2018 rugpjūčio mėn. – 2018 lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,  UAB „Druka“
Trumpas projekto pristatymas: šio projekto metu organizuojamas renginys (2018-11-15), kuriame dalyvautų įvairias veiklas jaunimui siūlančios įmonės ir įstaigos, pranešimus skaitytų jauni ir įkvepiantys pranešėjai, kurie dalintųsi savo, kaip verslininkų, savanorių ar frylancer'io patirtimi bei naudingomis žiniomis ar patarimais pasidalintų įstaigos, kurios pirmosios pasitinka „pirmoką“ darbo rinkoje.

Anikės aikštėje bibliotekininkai

Projekto tikslas – vystyti interaktyvią paslaugą KPG ne tik teritoriniu atžvilgiu, bet ir kokybės aspektu, patobulinant Klaipėdos regiono bibliotekininkų Krašto paveldo gido rengimo kompetencijas.
Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1d.
Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendinant projektą „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą“ profesionaliai rengti ekskursijas buvo apmokyta 11 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų. Jiems buvo organizuota 250 val. mokymų kursas, susidedantis iš įvairių teorinių bei praktinių užsiėmimų.

Projektas „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“
Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas siekiant
užtikrinti kokybiškų socialiai jautrios grupės (vaikų ir jaunimo) aptarnavimą, skaitymo skatinimą.
Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1d.
Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendinant projektą „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“ buvo organizuoti 5 mokymai įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas užtikrinant kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą. Mokyklų bibliotekininkai domėjosi projektų rašymo klausimais, sėmėsi kūrybiškumo, paslaugų viešinimo idėjų, susipažino su Lietuvos ir užsienio šalių skaitymo skatinimo iniciatyvomis, gerino bendravimo su vaikais įgūdžius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 108 mokyklų bibliotekininkai.