Tikslas – ugdyti bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant Lietuvos bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2015 m. birželio mėn. – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą, regionines kultūros iniciatyvos ir kūrybinės raiškos skatinimą.

Projekto tikslas: Senjorų kūrybingumo ugdymas panaudojant inovatyvias technologijas ir mokymosi bei pažinimo visą gyvenimą skatinimas.
Projekto trukmė: 2015 m. balandžio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Gabrielė Kaktienė
Projekto partneriai: Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, AB Smiltynės perkėla
Trumpas projekto pristatymas: Siekdami tolesnio ir aktyvesnio senjorų įsitraukimo į veiklas bibliotekoje, bei už jos ribų, inicijuojame projektą „Senjoras modernioje visuomenėje 2“. Projekto veiklos sudarytos iš trijų krypčių:

Projekto tikslas: Ugdyti Lietuvos gyventojų skaitymo kultūrą bei propaguoti skaitymą lauko erdvėse
Projekto trukmė: 2015 m.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Knygynas „Rotas“, Leidykla „Alma littera“, Leidykla „Kultūros barai“, Dienraštis „Klaipėda“, AB „Smiltynės perkėla“, UAB „Renginių centras“, VšĮ Muzikiniai projektai, VšĮ „Būties jaukuma“, UAB "Comfort Oasis", Palapines-pavesines.lt
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: Keliaujanti biblioteka šiltuoju metų laiku atkeliauja į skaitytojui patogias vietas (paplūdimį, keltą, parką, festivalį) ir išduoda skaitymui knygas. Biblioteka lauko palapinėje sukurs jaukią aplinką bendravimui ir skaitymui.

Projekto tikslas – skatinti skaityti vaikus ir suaugusius, panaudojant neįprastas skaitymui erdves.
Projekto trukmė: 2015 m. kovo 1 d. – birželio 30 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Airida Samavičienė
Projekto partneriai: VšĮ „Verslas ar Menas“
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu miesto gyventojai kviečiami skaityti bibliotekos lauko skaitykloje, miesto parkuose, paplūdimyje. Projekto pagrindinės veiklos – bibliotekos lauko skaitykla; mobiliosios bibliotekos išvykos į miesto parkus; paskaitos tėvams apie skaitymo naudą vaikams ir su vaikais; pasakų skaitymo vakarai mažiesiems skaitytojams; skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai.

Projekto tikslas – skatinti kūrybišką saviraišką, kultūrinį sąmoningumą ir mokymosi visą gyvenimą idėją tarp įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonių, pasitelkiant profesionalius menų ir kitų profesijų atstovus ir kūrybinių dirbtuvių veiklą.
Projekto trukmė: 2015 m. rugpjūčio mėn. – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius; UAB "Fotopliusas"; UAB "Biuro pasaulis"
Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas atrasti vis kažką naują, pradėti mąstyti naujai ir kūrybiškai. Projekto metu bus rengiamos trys kūrybiškumo dirbtuvės įvairaus amžiaus žmonėms Klaipėdos mieste ir regione. Po kūrybinių dirbtuvių bus eksponuojama jų akimirkų fotografijų paroda. Projekto veiklos: nuo 2015 m. rugsėjo - lapkričio mėn. ketinama surengti 3 kūrybines dirbtuves.

Projekto tikslas – gerinti informacijos apie Klaipėdos mieste esančius ir buvusius kultūros paminklus ir lankytinus objektus prieinamumą vietos gyventojams bei turistams naudojant interaktyvų Krašto paveldo gidą.
Projekto trukmė: 2015 m. balandžio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto vadovė: Justina Smaliukaitė
Projekto partneriai: Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos apskrities gidų gildija, draugija „Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.“ (AdM, Vokietija)
Trumpas projekto pristatymas: 2014 m. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos sukurtas interaktyvus Krašto paveldo gidas (www.krastogidas.lt) papildytas informacija apie dabar mieste esančius bei neišlikusius Klaipėdos objektus – ikikarinius (iki 1939 m.) ir sovietinio periodo pastatus, paminklus. Planuojama išversti Klaipėdos lankytinų objektų ir maršrutų aprašymus į anglų, vokiečių ir rusų kalbas, viešinti ir reklamuoti interaktyvų Krašto paveldo gidą kartu su projekto sklaidos partneriais Klaipėdos mieste ir už jo ribų. Krašto paveldo gidas – tai interaktyvus žemėlapis su skaitmenintomis buvusių ir esamų Klaipėdos miesto kultūros paminklų, pastatų, gatvių, statinių, aikščių, skulptūrų ir kitų lankytinų objektų nuotraukomis bei jų aprašymais. Krašto paveldo gido turinys yra nuolat pildomas ir laisvai prieinamas visuomenei.

Tikslas – išsaugoti ir populiarinti istorinį Klaipėdos (Memelio) kūrėjų palikimą.
Trukmė: 2015m. kovo mėn.– 2015 m. lapkričio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneriai: UAB Eglės leidykla, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos mieste įgyvendinto projekto metu buvo surengtas dviejų dienų literatūrinis seminaras ir muzikinis literatūrinis vakaras vienam iš žinomiausių Klaipėdos krašto poetų S. Dachui. Internetinėje svetainėje „Krašto paveldo gidas“ buvo sukurtas interaktyvus maršrutas „Poeto Simono Dacho atminties ženklai“. Seminaro metu apžvelgta S. Dacho lyrikos įtaka krašto poezijai, taip pat pristatytos šiuolaikinės lyrikos tendencijos. Šis projektas buvo skirtas literatams ir Klaipėdos miesto gyventojams besidomintiems istorija ir literatūra. Sukurta keliaujanti fotografijų paroda „Simono Dacho Anikės paslaptys“, eksponuojama Klaipėdos miesto švietimo įstaigose. Projekto metu parengtas Simono Dacho atminimo suoliuko maketas.

Projekto tikslas - skatinti įvairaus amžiaus Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojus domėtis skaitymu ir didinti skaitymo kultūrą, pasitelkiant knygų personažų tematiką ir surengiant tris skaitymo skatinimo bei edukacinius profesionalių Klaipėdos aktorių spektaklius Klaipėdos ir Tauragės apskričių bibliotekose.
Projekto trukmė: 2014 m. gegužės – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė Toma Gergelienė
Projekto partneriai: Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: projekto metu buvo rengiama gyva ir virtuli vaidinamų spektaklių knygų žanrų paroda, vaidinimų metu buvo vykdoma edukacinė veikla ir bandoma sudominti kuo daugiau šeimų su vaikais bei įvairaus amžiaus žmones skaityti knygas, taip pat išleistas reklaminis edukacinis atvirukas-lankstinukas su projekto renginiais ir spektaklių personažais bei rekomenduojamų skaityti knygų pristatymais.

Projekto tikslas – didinti kultūrinės, meninės ir socialinės aplinkos tarpusavio bendradarbiavimą įtraukiant socialinės atskirties grupes, vaikus ir jaunimą į kultūrinę – edukacinę veiką.
Projekto trukmė: 2014 m. gegužės – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vadovė Toma Gergelienė
Projekto partneriai: Šilalės savivaldybės rajono viešoji biblioteka, Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji J. Lankučio biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: projektas "Keliaujantis menas 2014" vyksta jau antrus metus, jo metu norima suburti įvairių meno sričių menininkų grupę, kurios tikslas bus parengti kūrybinių dirbtuvių programas ir jas įgyvendinti kartu su tikslinėmis projekto grupėmis bei bendradarbiauti su kultūros srities institucijomis.

Projekto tikslas – skatinti naujų informacinių technologijų naudojimą bei pristatyti bibliotekos informacinius šaltinius ir paslaugas moderniai kasdieniniame esamų ir būsimų kvalifikuotų specialistų darbe ir gyvenime.
Projekto trukmė: 2014 m. rugpjūčio mėn. – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai: penkios Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono viešosios bibliotekos.
Trumpas projekto pristatymas: Šiuo projektu siekiama atnaujinti Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų žinias, kurias jie galėtų panaudoti tiesioginiame savo darbe, dirbant su skaitytojais bei juos ugdant. Taip pat siekiama jaunimui reklamuoti bibliotekos paslaugas ir teikiamas galimybes, ugdyti smalsų ir informacinių technologijų teikiamais privalumais ir efektyvia informacijos panauda besidomintį jaunimą.