TAURAGĖS RAJONO BIBLIOTEKOS PILNATEKSČIAI

 KRAŠTOTYROS DARBAI

 

Vymerio kalnas WORD..

Juozapas Mačiulis (1885-1962) : Atsiminimai (Tauragė) PDF...

Pagyvenusių žmonių atsiminimai apie prieškario ir pokario metus Tauragės krašte (Tauragė) PDF...

Tauragės krašto šeimų istorijos (Tauragė) PDF...

Mūsų kaimo audėja (Tauragė) PDF...

Senolių prisiminimai (Tauragė) PDF...

Senieji vienkiemiai Lauksargių seniūnijoj (Tauragė) PDF...

Žaizda visam gyvenimui (Tauragė) PDF...