TAURAGĖS RAJONO BIBLIOTEKOSE PARENGTI

 KRAŠTOTYROS DARBAI

(1965-2007 m.)

 

 

BIBLIOGRAFIJA

Parengė B. Lukoševičienė, L. Pikčiūnienė, A. Šimkienė

 

Rajono kultūra, švietimas

 

Kultūra

 

1.  Kazimieras Liekis (1922 – 1974) : [apie muzikantą, Skaudvilės  meno saviveiklos kolektyvų vadovą K. Liekį] / parengė Ž. Macienė ; Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 2005. – 10 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. – Aplankas

 

2.  Dauglaukio kultūros namų jaunimo ansamblio „Lakštutė“ kūrybinės veiklos istorija / parengė T. Balckienė ; Tauragės rajono SVB Dauglaukio filialas. – Dauglaukis,  2004. – 7 p. : iliustr. -  Rinkta kompiuteriu

 

3.  Skaudvilės kultūros kūrėjų pėdsakais (nuo seniausių laikų iki 1940 m.) / A. Kasiliauskienė ; Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 1984. – 17 p. : iliustr.

 

Bibliotekos

 

4.  Bibliotekinio darbo veteranų atsiminimai : T. Balckienė, A. Gečienė, K. Fetingienė, J. Kiniulienė, E. Liutvinienė, E. Peldžius, M. Rutkauskienė, D. Skarbalienė, I. Visockienė [Mašinraštis] / parengė B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos sk. – Tauragė, 1991. – 51 p. : iliustr., portr. – Aplankas

 

5. Tauragės rajono bibliotekų interjeras / B. Venckienė : Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1976. – 18 p. : iliustr.

 

Bibliotekų istorijos

 

6. Vymerio viešoji biblioteka (1968-2004) / parengė I. Steponaitytė ; Tauragės rajono SVB miesto filialas Nr. 1. – Tauragė, 2004. - 19 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

7. Melagiškės bibliotekos istorija [Rankraštis] / sudarė D. Liekienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškės filialas. – Melagiškė, 1999. – 17 p. : iliustr.

 

8. Tauragės centrinės bibliotekos Lauksargių filialo istorija 1945-1984 m. / M. Rutkauskienė, Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1984. – 40 p.

 

9. Taurų kaimo bibliotekos istorija : 1979-1983 / E. Peldžius ; Tauragės rajono SVB Taurų filialas. – Taurai, 1984. – 110 p. : iliustr. – Albumas

 

10. Taurų kaimo bibliotekos istorija : 1954-1978 m.  / E. Peldžius ; Tauragės rajono SVB Taurų filialas. – Taurai, 1979. – 112 p. : iliustr. – Albumas

 

11. Bibliotekos istorija / J. Greičiuvienė ; Tauragės rajono SVB Eičių filialas. – Eičiai, 1971-1976. – 21 p.

 

12. Lauksargių bibliotekos istorija / E. Bickienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1976. – 26 p.

 

13. Lomių kaimo bibliotekos istorija / E. Liutvinienė ; Tauragės rajono SVB Lomių filialas. – Lomiai, 1976. – 41 p.

 

14. Pagramančio bibliotekos istorija / O. Mačiulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1976. – 38 p.

 

15. Pilaitės bibliotekos istorija / E. Altaravičienė ; Tauragės rajono SVB Pilaitės filialas. – Pilaitė, 1976. – 32 p.

 

16. Šakviečio bibliotekos istorijos puslapiai / E. Usvaltienė ; Tauragės rajono SVB Šakviečio filialas. – Šakvietis, 1976. – 8 p.

 

17. Tauragės rajoninės bibliotekos istorija : 1931-1974 [Mašinraštis] / V. Kazakevičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1974. – 113 p. : iliustr. – R-klės : p. 101-112 + priedas [rajoninei bibliotekai skirtų apdovanojimų sąrašas ir pavyzdžiai] . – Įr.

 

18. Kalniškių bibliotekos istorija / M. Laurinskienė ; Tauragės rajono SVB Kalniškių filialas. – Kalniškiai, 1970. – 24 p. : iliustr., diagram. – Albumas

 

19. Lauksargių bibliotekos istorija / E. Bickienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1969. – 20 p. : iliustr. , diagr. – Albumas

 

20. Gaurės bibliotekos istorija / St. Jurkauskaitė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. – Gaurė, 1965. – 15 p. : iliustr. + priedas [laikr. str. iškarpos] . – Aplankas

 

Metraščiai

 

21.  Drąslaukio filialo 1985 m. metraštis / D. Kerinienė ; Tauragės rajono SVB Drąslaukio filialas. – Drąslaukis, 1986. – 33 p. : iliustr.

 

22.  Mažonų filialo metraštis 1985 m. / K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1986. – 15 p.

 

23.  Norkaičių filialo 1985 m. metraštis / I. Žemaitytė ; Tauragės rajono SVB  Norkaičių filialas. – Norkaičiai, 1986. – 25 p. : iliustr.

 

24.  Šakviečio filialo 1985 m. metraštis / E. Usvaltienė ; Tauragės rajono SVB Šakviečio filialas. – Šakvietis, 1986. – 14 p.

 

25. Tauragės centrinės bibliotekos Lauksargių filialo metraštis 1985 m. / M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1986. – 32 p.

 

26.  Vėluikių filialo bibliotekos metraštis 1985 m. / J. Visockienė ; Tauragės rajono SVB Vėluikių filialas. – Vėluikiai, 1986. – 14 p.

 

27.  Vizbarų bibliotekos 1985 m. metraštis / E. Šalkauskaitė ; Tauragės rajono SVB Vizbarų filialas. – Vizbarai, 1986. – 12 p.

 

28. Miesto filialo Nr. 2 1984 m. metraštis / O. Šerlinskienė ; Tauragės rajono SVB Miesto filialas Nr. 2. – Tauragė, 1985. – 24 p.

 

29. Tauragės rajono centrinės bibliotekos Dauglaukio filialo 1983 metų metraštis / T. Balckienė ; Tauragės rajono SVB Dauglaukio filialas. – Dauglaukis, 1984. – 40 p. – Aplankas

 

30.  Tauragės centrinės bibliotekos 1981 m. metraštis / I. Ogulevičiūtė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1982. – 45 p. : iliustr.

 

31.  Tauragės centrinės bibliotekos 1980 m. metraštis / I. Ogulevičiūtė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1981. – 65 p. : iliustr.

 

32.  Tauragės centrinės bibliotekos 1979 m. metraštis / I. Ogulevičiūtė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1980. – 76 p. : iliustr.

 

33.  Tauragės centrinės bibliotekos 1978 m. metraštis / V. Kazakevičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1978. – 117 p. : iliustr.

 

34.   Aukštupių kaimo bibliotekos metraštis [Rankraštis] / A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Aukštupių filialas. – Aukštupiai, 1976. – 41 p.

 

35.  Batakių bibliotekos metraštis / J. Steigvilienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 1976. – 11 p.

 

36. Pagramančio kaimo bibliotekos  metraštis / J. Kiniulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1976. – 9 p.

 

37. Baltrušaičių bibliotekos metraštis / M. Diksienė ; Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 1973-1974. – 13 p. : iliustr.

 

38. Pilaitės bibliotekos metraštis / G. Altaravičienė ; Tauragės rajono SVB Pilaitės filialas. – Pilaitė, 1974. – 47 p. : iliustr. – Aplankas

 

Švietimas, mokyklos

 

39. Stasė Armonaitė – Vilienė: [apie Batakių kaimo pedagogę ir saviveiklininkę] / paruošė L. Pavalkienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2004. – 7 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

40. Sungailiškių pradinės mokyklos 90 metų sukakties minėjimas / paruošė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2004. – 70 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

41. Mokykla – kultūros židinys : [Laukėsos gyvenvietėje ir pagrindinėje mokykloje vykusių renginių ir įvykių metraštis] / sudarė R. Palekaitė ; Tauragės rajono SVB Laukėsos filialas, Laukėsos pagrindinė mokykla. – Laukėsa, 2002 : iliustr.

 

42. Tauragės valdžios aukštesnioji komercijos mokykla : 1924-1940 m. / medžiagą surinko A. Mizgirienė ; parengė, kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos skyrius. – Tauragė, 1999. – 40 p. – R- klės : p. 34-38 + priedas [1 CD]. – (Kraštotyros skaitiniai)

 

43.  Žygaičių šviesuoliai : mokytojai O. ir K. Baubliai / A. Abromienė ; Tauragės rajono  SVB Žygaičių filialas. – Žygaičiai, 1999. - 13 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

44.  Pirmoji Melagiškės pradžios mokykla : prisiminimų apie mokyklą aplankas [Rankraštis] / prisiminimus pateikė  Ona Remeikienė, Bronislava Remeikienė, Ona Simonaitytė, Stasys Remeikis ; užrašė D. Liekienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškės filialas. – Melagiškė, 1998. – 9 p. : iliustr.

 

45.  Menu mokyklą savo seną... : [Onos Abromienės - Nausėdaitės atsiminimai apie Būdviečių mokyklą] / užrašė A. Eglynienė ; Tauragės rajono SVB Kęsčių filialas. - Kęsčiai, 1997. – Aplankas

 

46. Tauragės mokytojų seminarija 1923-1942 (1944) / parengė B. Lukoševičienė ir A. Mizgirienė ; kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos sk. – Tauragė, 1997. - 23 p. : iliustr. + priedas [1 CD]. - (Kraštotyros skaitiniai)

 

47. Tauragės rajono Laukėsos aštuonmetės mokyklos tradicijos / R. Palekaitė ; Tauragės rajono SVB Laukėsos filialas. – Laukėsa, 1984. - 20 p. :  iliustr.

 

Etnografija, papročiai, tautosaka

 

48.  Pagramančio krašto tautosakininkė: [Elzbieta Sirvydienė] / užrašė Virgina Bartušienė. – Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2006. – 15 p. : 3 iliustr. -  Rinkta kompiuteriu

 

49. Seniausia Baltrušaičių kaimo gyventoja : [Agota Seneckytė – Eičienė] / parengė Nijolė Petraitienė. – Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 2006. – 9 p. : iliustr. -  Aplankas

 

50. Senolių prisiminimai: [Tauragės rajono Lauksargių seniūnijos gyventojų pasakojimai] / užrašė Marytė Rutkauskienė. – Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 2007. – 42 p. : iliustr.. – Rinkta kompiuteriu

 

51.  Toksai mano gyvenimas : [pagyvenusių Norkaičių kaimo gyventojų  Michalinos Petraitienės ir Zofijos Malinauskienės pasakojimai apie save ir savo šeimas] / užrašė Irena Žemaitytė . – Tauragės SVB Norkaičių filialas. – Norkaičiai, 2006. – 11 p. : iliustr. - Aplankas

 

52.  Po savo stogu visaip patogu : Adakavo bendruomenės šventės aprašymas / paruošė R. Vingienė ; Tauragės rajono SVB Adakavo filialas. – Adakavas, 2005. -  32 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

53.  Iš Matiškių kaimo tautosakos / užrašė V. Bartušienė ir B. Bastienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2005. – 29 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

54. Nagingi pagramantiškiai : [apie Pagramančio krašto margučių braižytojas O. Katauskienę, O. Venckienę,  mezgėjas A. Turčinavičienę, M. Pudžiuvelienę, dainininkę O. Gečienę, audėjas P. Stulgienę, J. Košytę, drožėją D. Jončą] / sudarė V. Bartušienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2002 –2005. - 77 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

55. Tauragės krašto bažnyčios, kryžiai ir koplytėlės nuotraukose: rajone parengtų kraštotyros darbų nuotraukų kopijos [Elektroninis dokumentas] / parengė I. Čepulienė. – Tauragė,  2003 – 2004, 2 komp. diskai (CD – ROM)

 

56.   Kraštiečių šventės (Baltrušaičių kaimas) aprašymas [Rankraštis] / paruošė N. Petraitienė ; Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 2004. – 22 p.: iliustr.

 

57.  Būdviečių Onutės dainos dainuškos... [apie kaimo dainininkę O. Nausėdaitę – Abromienę. Užrašytos jos dainuojamos dainos] / užrašė A. Eglynienė ; Tauragės rajono SVB Kęsčių filialas. – Kęsčiai, 2004. – 7 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

58. Dainuoja pagramantiškė Ona Poškienė: [garso kasetė] / įrašė V. Bartušienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2003.

 

59. Išdainuotos Teodoros Dauskurtaitės dainos: 2 sąsiuviniai dainų tekstų [Rankraštis] / sudarė K. Fetingienė ;  Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2003. -  283 p.

 

60. Iš Teodoros Dauskurtaitės gyvenimo atsiminimų : autobiografija, atsiminimai, tautosaka [Rankraštis] / užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2003. -  71 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

61. Žygaičių seniūnijos tautosaka / sudarė A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Žygaičių filialas. –  Žygaičiai, 2003. – 14 p. – Rinkta kompiuteriu

 

62. Dauglaukio parapijos Žolinės atlaidų šventimo tradicijos ir papročiai / sudarė T. Balckienė ; Tauragės rajono SVB Dauglaukio filialas. – Dauglaukis, 2002. - 24 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

63.  Išausti motinos keliai [Mašinraštis] : [apie Skaudvilės miestelio audėją, daugiavaikę mamą Stefaniją Mažutienę] / užrašė D. Šimanauskaitė ; Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 2002. – 9 p. : iliustr.

 

64. Knygnešio dienos minėjimas : [Žygaičiuose] / sudarė A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Žygaičių filialas. - Žygaičiai, 2002 : iliustr.

 

65. Mūsų šiokiadieniai: kasdienybė spaudoje ir nuotraukose / sudarė M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 2002 : iliustr.

 

66. Mūsų kaimo audėja [Rankraštis] : [Petronėlė Milaševičienė] / sudarė D. Liekienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškės filialas. – Melagiškė, 2002. - 7 p. : iliustr.

 

67. Mūsų kaimo žmonių papročiai, darbai, kalba, karo ir pokario metų nutikimai [Rankraštis] : [ S. Kovalčiukienės prisiminimai apie Požerūnų kaimą] / S. Kovalčiukienė ; surinko B. Čepauskienė ; Tauragės rajono SVB Miesto filialas Nr. 3. - Tauragė, 2002. - 68  p.

 

68. Mūsų senolių gyvenimo akimirkos fotografijose / sudarė A. Eglynienė ; Tauragės rajono SVB Kęsčių filialas. – Kęsčiai, 2002. - 15 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

69. Šaukėnų kaimo pagyvenusių žmonių atsiminimai / užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų  filialas. – Mažonai, 2002. - 7 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

70. Šaukėnų kaimo šventė / sudarė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų  filialas. – Mažonai, 2002 : iliustr.

 

71.  Batakių piliakalnis / M. Šalkauskienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 1997. – 6 p. - Aplankas

 

72. Dainos, įdainuotos Julijonos Vismantienės : [garso kasetė] / įrašė E. Pumputienė ; Tauragės rajono SVB Dapkiškių filialas. – Dapkiškiai, 1997

 

73. Mažonų kaimo pagyvenusių žmonių atsiminimai / užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1996. – 11 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

74. Tai smagu buvo Pagramanty : pagramantiškių prisiminimai apie jaunystę / užrašė J. Kiniulienė, I. Malinauskienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1996. – 4 p. – Rinkta kompiuteriu

 

75. Darbštūs kaimo žmonės : [apie Baltrušaičių kaimo drožėjus St. Jankauską, Pr. Spūdvilą, bei audėjas P. Martinkienę ir J. Karpavičienę] / N. Petraitienė ; Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 1993. – 6 p. : iliustr. – Albumas

 

76.  Pagramančio kapinės : istorinė etnogr. apžvalga [Mašinraštis] / I.  Malinauskienė, J. Kiniulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1993. – 9 p.

 

77. Kunigiškių kaimo šunų vardai [Rankraštis] / L. Jonušaitienė ; Tauragės rajono SVB Kunigiškių filialas. – Kunigiškiai, 1992. – 9 p. – Aplankas

 

78. Žiemos sporto šventė Lauksargiuose 1982 metais / M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1986. – 17 p.

 

79. Lietuvių liaudies dainos / E. Bakšienė ; Tauragės rajono SVB Kunigiškių filialas. – Kunigiškiai, 1984. – 20 p.

 

80. Tauragės rajono Žygaičių kapinių paminklų užrašai / O. Dykmonienė ; Tauragės rajono SVB Žygaičių filialas. – Žygaičiai, 1984. – 13 p.

 

81. Ilgaamžių atsiminimai / K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1988. – Aplankas

 

82. Tauragės vaikų skaičiuotės / T. Jurgaitienė ; Tauragės rajono SVB Vaikų literatūros skyrius. – Tauragė, 1976. – 36 p.

 

83. Senos buvusių vietinių gyventojų dainos: dainų tekstai / E. Bickienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1972-1973. – 32 p. – Sąsiuvinis

 

Rajono gamta ir jos turtai

 

84. Gaurės ąžuolas [Mašinraštis] / sudarė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2005. – 3 p.

 

85. Mūsų augintiniai : [apie mažųjų skaitytojų auginamus gyvūnus] / N. Petraitienė ; Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 2002. – 12 p. : iliustr.                    

 

86. Tauragės rajono fizinė geografinė ir ekonominė apžvalga / M. Maškauskienė ; Tauragės rajono SVB. -  Tauragė, 1970. – 73 p.

 

Pramonės, amatų, verslų istorija rajone

 

87.  Laukėsos durpių įmonės istorija / J. Greičiuvienė ; Tauragės rajono SVB Eičių filialas. – Eičiai, 1971. – 23 p. -  iliustr. , diagr. +  priedas [laikraščių iškarpos]. – Albumas

 

 

 

Žemdirbystė, žemės ūkio istorija

 

88. Tauragės rajono Gaurės apylinkės „Lenino keliu“ kolūkio istorijos puslapiai [Mašinraštis] / sudarė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2005. – 8 p. : iliustr.

 

89.  Batakių apylinkės pirmųjų kolūkiečių atsiminimai / J. Steigvilienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 1986. – 24 p.

 

90.  S. Kirovo kolūkio moterų tarybos istorijos puslapiai / J. Kiniulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1986. – 15 p.

 

91.  Pilaitės kolūkio garbės kolūkiečiai / E. Pumputienė ; Tauragės rajono SVB Dapkiškių filialas. – Dapkiškės, 1986. – 8 p. : iliustr.

 

92. „Artojo“ kolūkio „Darbo Raudonosios vėliavos“ ordininkai / K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1985. – 18 p.

 

93. Atsiminimai apie Sartininkų apylinkės pirmąjį komjaunuolį / J. Svarienė ; Tauragės rajono SVB Sartininkų filialas. – Sartininkai, 1984. – 8 p.

 

94. Pilaitės kolūkio pirmųjų kolūkiečių atsiminimai / E. Pumputienė ; Tauragės rajono SVB Dapkiškių filialas. – Dapkiškiai, 1984. – 13 p.

 

95. Sartininkų apylinkės pirmųjų kolūkiečių atsiminimai / N. Statkienė ; Tauragės rajono SVB Pašikšnių filialas. – Pašikšniai, 1984. – 22 p. : iliustr.

 

96. Skaudvilės sodininkystės tarybinio ūkio darbo veteranai / J. Visockienė ; Tauragės rajono SVB Vėluikių filialas. – Vėluikiai, 1984-1986. – 28 p. : iliustr.

 

97. Sungailiškių apyl. „Artojo“ kolūkio pirmųjų kolūkiečių atsiminimai / K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1984. – 15 p.

 

98. Tauragės rajono S. Kirovo kolūkio XI penkmečio darbo pirmūnai / J. Kiniulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1984. – 19 p.

 

99.  Taurų veislinio paukštyno Drąslaukio skyriaus darbo veteranai / D. Kerinienė ; Tauragės rajono SVB Drąslaukio filialas. – Drąslaukis, 1984. – 22 p. : iliustr.

 

100. Tradiciniai žemdirbystės papročiai / J. Žemaitytė ; Tauragės rajono SVB Norkaičių filialas. – Norkaičiai, 1984. – 9 p.

 

101. Vaidilų tarybinio ūkio XI penkmečio pirmūnai / E. Pužauskaitė ; Tauragės rajono SVB Pilsūdo filialas. – Pilsūdai, 1984. – 17 p.

 

102.  Kirovo kolūkio istorija / O. Mačiulienė ; Tauragės rajono SVB Pargamančio filialas. – Pagramantis, 1976. – 42 p.

 

Menas, tautodailė

 

103. Tautodailininkė Ona Paulauskienė [Rankraštis] / užrašė Marytė Šalkauskienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2003. -  8 p. : iliustr.

 

104. Tauragės liaudies meistrai / A. Gečienė ; Tauragės rajono SVB Miesto filialas Nr. 1. –

       Tauragė, 1989 : iliustr. – Aplankas

 

105. Liaudies meno meistrų dovana Tauragei / A. Gečienė ; Tauragės rajono SVB Miesto f   filialas Nr. 1. – Tauragė, 1984. – 31 p. : iliustr. – Albumas

 

106.  Tauragės liaudies meistrai : [biografijos, atsiliepimai apie  meno darbus] / B. Venckienė ;

        Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1974. – 100 p. : iliustr. – Albumai [2]. – Įr.

 

 

Literatūra

 

107. Kraštietė poetė Adelė Jončaitė – Sausienė: [apie iš Tauragės rajono Sodalės kaimo kilusią poetę A. Sausienę, dabar gyvenančią Priekulėje, Klaipėdos rajone] / užrašė  Eleonora Pužauskaitė. – Tauragės rajono SVB Pilsūdo filialas. – Pilsūdas, 2006. – 12 p.  : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

 

108.  Gyvenimo juodraščiai : [eilėraščiai] / Tauragės rajono SVB ; Tauragės poezijos mėgėjų  klubas "Žingsniai". - Tauragė, 2000. – 74 p. : iliustr.

 

109.  Tauragės kraštas poezijoje : [eilėraščiai] / parengė B. Lukoševičienė ir L. Pikčiūnienė ; kompiuteriu rinko ir maketavo D. Tauginaitė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1999. – 79 p. : iliustr. + priedas [1CD]

 

110.  Interviu su Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narėmis R. Palekaite, V. Norkevičiūte ir A. Pečkaitiene [Mašinraštis, rankraštis] : [klausimus pateikė LKRS pirmininkas K. Federavičius] / sudarė R. Palekaitė ; Tauragės rajono SVB Laukėsos filialas. – Laukėsa, 1998. – 25 p.

 

111. Tauragės rajono literatų klubas „Vakarutė“ / sudarė R. Palekaitė. – Laukėsa : Tauragės rajono SVB Laukėsos filialas. – Laukėsa, 1997 -  2005 : iliustr.

 

112. Anapilin išėjusiems... : eilėraščiai / Irena Tamošaitienė; sudarė I. Čepulienė ; Tauragės rajono SVB. –  Tauragė, 1996. – 48 p. – Segtuvas. - Rinkta kompiuteriu

 

113. Tauragės rajono literatai. 1985-1991 : biobibliografijų rodyklė [Mašinraštis] : [papildymai] / parengė B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1991. – 52 p. - Aplankas

 

114. Tauragės rajono literatai : biobibliografijų rodyklė [Mašinraštis] / parengė M. Preikšaitytė, S. Kovalskytė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1984. – 90 p. - Aplankas

 

Biografijos. Rajono istorija

 

Žymūs kraštiečiai, rajono žmonės

 

115.  Adolfina Lengvinienė - Batakių miestelio gyventoja džiaugiasi savo 90-uoju gimtadieniu / užrašė Laisvutė Pavalkienė. – Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2006. – 8 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

116. Kalbininko Petro Joniko 100-metis gimtinėje: [minėjimo, vykusio 2006 m. gegužės 19 dieną Pagramantyje, aprašymas] / parengė Virgina Bartušienė. – Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2006. – 30 p. : 33 iliustr. -  Rinkta kompiuteriu

 

117. Rimantas Kalvaitis – 1982-ais žuvęs Afganistane: [žuvusio kario mamos, Batakių kaimo gyventojos Elytės Kalvaitienės prisiminimai apie sūnų ir savo šeimą] / užrašė Laisvutė Pavalkienė. - Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2006. – 14 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

118.  Algimantas Bartaševičius : buvusio Batakių pašto viršininko prisiminimai / užrašė L. Pavalkienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2005. – 11 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

119. Mokytojas ir kraštotyrininkas Jonas Bicka : bibliografijos rodyklė / medžiagą rinko A. Mizgirienė ir M. Rutkauskienė ; sudarė, kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos sk. – Tauragė, 2005. – 12 p. : iliustr. + priedas [elektroninis dokumentas (komp. failas)] . – Prieiga per internetą : http://www.tauragevb.lt/bicka.htm

 

120. J. Bicka – mokytojas ir kraštotyrininkas : papildymai / paruošė M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 2004. - 10 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

121.  Iškilus Devynakių kaimo muzikantas Albinas Batavičius / paruošė E. Šerpytienė ; Tauragės rajono SVB Šakviečio filialas. – Šakvietis, 2004. – 4 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

114. Knygnešių pėdomis : Antanas Pakutinskas (1876-1941) / paruošė I. Žemaitytė ; Tauragės   rajono SVB Norkaičių filialas. – Norkaičiai, 2004. – 11 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

122. Kunigo kanauninko K. Šleivio kultūrinė veikla Gaurėje [Mašinraštis] / sudarė P. Stirbienė ;  Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2004. – 8 p. : iliustr.

 

123. Mūsų kraštiečiai : tautodailininkė Juzefa Bružienė ir habilituotas biomedicinos mokslų daktaras,  profesorius Vygantas Paulikas / paruošė Klema Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2004. – 29 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

124. Šakviečio krašto knygnešys Antanas Bajorinas (1859-1943) / paruošė E. Šerpytienė. – Šakvietis: Tauragės rajono SVB Šakviečio filialas, 2004. – 11 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

125.  Iškiliausi Pagramančio krašto žmonės : [Bronislava Lapinskienė-Orlingytė, Jonas Mažeika, Juozas Mažeika, Petras Jonikas, Jonas Samoška] / paruošė V. Bartušienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2004. – 7 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

126. Batakių miestelio žymūs žmonės / parengė M. Šalkauskienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 2002. - 2 p.

 

127. Garbės kraštotyrininkė, mokytoja Alma Mizgirienė : bibliografija / sudarė, kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos sk. – Tauragė, 2001. – 20 p. : iliustr. – Asmrnvardžių r – klė : p. 18-19 + priedas [elektroninis dokumentas (komp. failas)]

 

128. Gaurė / medžiagą rinko L. Pikčiūnienė, P. Stirbienė, D. Tauginaitė ; sudarė, kompiuteriu rinko ir maketavo D. Tauginaitė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragės, 2000. – 47 p. : iliustr. + priedas [1CD]. – (Kraštotyros skaitiniai)

 

129.  Mikalauskų šeima : [Lorencijos Mikalauskienės pasakojimas apie savo šeimą ir tikėjimą Dievu] / užrašė E. Liutvinienė ; Tauragės rajono SVB Lomių filialas. – Lomiai, 1998. – 5 p. : iliustr.

 

130. Pryšmantų šeima [Rankraštis] : [Elenos Macienės prisiminimai] / užrašė Ž. Macienė ;  Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 1998. - 4 p. : iliustr.

 

131. Žuvęs už Čečėnijos laisvę – Linas Vėlavičius / parengė M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai : Tauragės VB Lauksargių filialas, 1998.

 

132. Bartkevičių šeimos istorija / pasakojo A. Samoškienė;  užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1997. – 2 p.

 

133. Mokytoja tremtinė Liuda Žvirblytė : prisiminimai apie tremtį [Mašinraštis, rankraštis] / surinko A. Mizgirienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1997. – 23 p. : iliustr. - Aplankas

 

134. Vienos šeimos istorija: [Emilijos Masiulionienės prisiminimai] / užrašė Danutė Skarbalienė ; Tauragės rajono SVB Adakavo filialas. – Adakavas, 1997. -  2 p.

 

135.  Tauragės Garbės pilietis Kazimieras Paulauskas / parengė, kompiuteriu rinko ir maketavo L. Pikčiūnienė ; Tauragės rajono SVB Informacijos sk. – Tauragė, 1997. – 20 p. : iliustr. – R – klės : p. 16-20 + priedas [1 CD]. – (Kraštotyros skaitiniai)

 

136. Vymerio kalnas / parengė B. Lukoševičienė, I. Steponaitytė, I. Čepulienė ; kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1997. – 28 p. : iliustr. + priedas [1 CD]. – (Kraštotyros skaitiniai)

 

137.  Juozapas Mačiulis (1885-1962) : atsiminimai / surinko M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Tauragė, 1996. – 24 p. : iliustr. – Aplankas. – Rinkta kompiuteriu

 

138.   Be kaltės kalti : prisiminimai apie mokytoją – tremtinį Boleslovą Turčinavičių / J. Kiniulienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 1991 : iliustr. – Aplankas

 

139.   Prisiminimai apie tremtinį Boleslovą Rimkų : pasakoja sesuo Aldona Liekienė [Mašinraštis] / užrašė D. Liekienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškių filialas. – Melagiškės, 1991. – Aplankas

 

140. Mūsų kraštiečiai : biobibliografijų rodyklė [Mašinraštis] / parengė B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1990. – 120 p. – Įr.

 

141. Gaurės apylinkės Tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko A. Bajorino atsiminimai / P. Stirbienė : Tauragės rajono SVB  Gaurės filialas. – Gaurė, 1985. – 11 p. : iliustr.

 

142. Mokytojas ir kraštotyrininkas Jonas Bicka / M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1985. – 18 p.

 

Bendrieji  rajono istorijos klausimai

 

143.  Krašto knygnešiams / paruošė V. Bartušienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2004.– 49 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

144.  Pabudome ir kelkimės...: Sąjūdis Skaudvilėje 1988-1993 m. / sudarė M. Mockienė ;  Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 2003. – 12 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

145.  Tauragės konvencijai – 190 : parodos katalogas / sudarė, kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ;  Tauragės rajono SVB Informacijos skyrius.Tauragė, 2002. – 4 p. : iliustr. + priedas [elektroninis dokumentas ( komp. failas)]

 

146.  Iš Tauragės rajono kraštotyros sąjūdžio istorijos (1962-1990) / sudarė E. Davidonienė, E. Mažrimas, V. Kazakevičienė  ; redagavo L. Pikčiūnienė ; maketavo D. Tauginaitė ; Tauragės rajono SVB. – 35 p. : iliustr.

 

147.  Svarbesnių Tauragės istorijos datų kalendorius / parengė, kompiuteriu rinko ir maketavo B. Lukoševičienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1997. – 10 p. :  iliustr. + priedas [1 CD]

 

148. Tauragės krašto piliakalniai / parengė, kompiuteriu rinko ir maketavo D. Tauginaitė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1997. – 99 p. : iliustr. + priedas [1 CD]

 

149. Aš pamenu... : [Marės Jonušaitienės atsiminimai apie prieškario ir karo metus Tauragės rajone Alangos kaime] / užrašė L. Jonušaitienė ; Tauragės rajono SVB Kunigiškių filialas. – Kunigiškiai, 1996. – 9 p. – Rinkta kompiuteriu

 

150.  „Raudonosios Žvaigždės“ kolūkio komjaunimo organizacijos istorija / T. Balckienė ; Tauragės rajono SVB Dauglaukio filialas. – Dauglaukis, 1976. – 25 p.

 

 

 

Atskirų vietovių istorija

 

151. Senieji vienkiemiai Lauksargių seniūnijoj / parengė Marytė Rutkauskienė . - Tauragės rajono SVB   Lauksargių filialas. -  Lauksargiai, 2006. – 42 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

152. Sungailiškių kaimo 445 metų sukakties minėjimas : [iliustruotas renginio aprašymas] / parengė Klema Fetingienė.– Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2006. – 15 p. :  iliustr. – Rinkta kompiuteriu 

 

153. Vitkaičių kaimas : [apie kaimą, jo žmones ir 2003 m. liepos 19 dieną vykusią kaimo šventę] / parengė Eugenija Pumputienė. – Tauragės rajono SVB Dapkiškių filialas. – Dapkiškiai, 2006. – 42 p. : iliustr.- Aplankas

 

154. Gaurės dvaras. Fišerio koplyčia [Mašinraštis] / parengė P. Stirbienė ;  Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2005. – 6 p. : iliustr.

 

155. Gaurės miestelis [Mašinraštis] / parengė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. – Gaurė, 2005. – 27 p. : iliustr.

 

156. Mūsų praeities puslapiai : senų knygų, dokumentų ir fotografijų parodos Kęsčių bibliotekoje aprašymas / parengė A. Eglynienė ; Tauragės rajono SVB Kęsčių filialas. – Kęsčiai, 2005. – 24 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

157.  Oplankių dvaras / parengė M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 2005. – 27 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

158. Pagramantis / medžiagą rinko V. Bartušienė, L. Pikčiūnienė, D. Tauginaitė ; kompiuteriu rinko ir maketavo D. Tauginaitė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 2005. – 71 p. : iliustr. + priedas [elektroninis dokumentas (komp. failas)]. – (Kraštotyros skaitiniai)

 

159. Sungailiškių kaimo praeitis ir dabartis / parengė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2005. – 64 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

160.  Tuščių kaimas ir dvaras atsiminimuose / užrašė V. Bartušienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis, 2005. – 23 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

161. Žalkapis. Pilaitė [Mašinraštis] / sudarė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. – Gaurė, 2005. – 1 p.

 

162. Knygnešių kelias ėjo per Gaurę / sudarė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2004. – 36 p. : iliustr. – Aplankas

 

163. Pagramančio kapinės / parengė V. Bartušienė, I. Malinauskienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – Pagramantis,  2004. – 15 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

164. Adakavo istorija / sudarė R. Vingienė ; Tauragės rajono SVB Adakavo filialas. – Adakavas, 2003. – 21 p. – Rinkta kompiuteriu

 

165. Išnykusio Kaziškės kaimo žmonių atsiminimai / sudarė Klema Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. - Mažonai, 2003. – 43 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

166. Lauksargiai senovėje ir dabar / sudarė M. Rutkauskienė ;  Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 2003. – 23 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

167. Pagramančio kraštas : lankstinukas / sudarė V. Bartušienė, I. Čepulienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 2003 : iliustr.

 

168. Šaukėnų kaimo 430 metų sukakties minėjimas / sudarė K. Fetingienė ;  Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2003. – 23 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

169.  Šiurpiškės kaimas ir jo gyventojai / užrašė R. Šeštokienė ; Tauragės rajono SVB Norkiškės filialas.  – Norkiškė, 2003. - 10 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

170. Atsiminimai apie išnykusius kaimus [Rankraštis] : [Zuikiškės ir Kaziškės] / užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 1999. – 20 p. : iliustr.

 

171. Ištremtas kaimas [Rankraštis] : [Burbiškių] / užrašė N. Petraitienė ; Tauragės rajono SVB Baltrušaičių filialas. – Baltrušaičiai, 1999. - 13 p.

 

172. Tarailių kaimo istorija / parengė  R. Tatarūnienė, A. Lešinskas ;  Tauragės rajono SVB miesto filialas Nr. 2 ; Tarailių pagrindinė mokykla.  – Tarailai, 1999. – 17 p. – Rinkta kompiuteriu

 

173. Mano vaikystės gyvenvietė – Požerūnai [Rankraštis] : [Sofijos Kovalčiukienės prisiminimai] / užrašė B. Čepauskienė ; Tauragės rajono SVB miesto filialas Nr. 3. – Tauragė, 1997. – Aplankas

 

174.  Medžiaga apie išnykusius kaimus Žygaičių seniūnijoje / A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Žygaičių filialas. – Žygaičiai, 1997. – Aplankas

 

175.  Vymerio kalnas / parengė B. Lukoševičienė, I. Steponaitytė, I. Čepulienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1997. – 29 p. : iliustr. – (Kraštotyros skaitiniai). – Išleista kompiuteriu. – Įr. + priedas [1 CD]

 

176. Išnykę ir baigiantys išnykti kaimai Tauragės rajone : rajono bibliotekininkų parengtas sąrašas / Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1993-1994. – 29 p. : žemėl. – Kaimų pavadinimų rodyklė. – Aplankas

 

177. Vymerio kalnas : kraštotyrinė apžvalga [Mašinraštis] / I. Steponaitytė ; Tauragės rajono SVB miesto filialas Nr. 1. – Tauragė, 1992. – 17 p. : iliustr. -  Aplankas

 

178. Lankytinos vietos Tauragėje : [Mašinraštis] / B. Venckienė ; Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1976. – 42 p. : iliustr. – Aplankas

 

179.  Požerūnų Rusijos – Prūsijos sutarties (Tauragės konvencijos) paminklas / E. Peldžius ; Tauragės rajono SVB Taurų filialas. – Tauragė, 1976. – 27 p. : iliustr.

 

180. Rusijos – Prūsijos sutarties Požerūnų paminklo vieta / E. Peldžius ; Tauragės rajono SVB Taurų filialas. – Tauragė, 1973. – 201 p. : iliustr. +  priedai [laikraščių str. iškarpos, nuotr.] . –  Aplankas

 

181. Lauksargių apylinkės istorija / E. Bickienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1970. – 27 p. – Aplankas

 

Rajonas II – ojo pasaulinio karo metais

 

182. Skaudūs prisiminimai : [Stasio Remeikio, Melagiškės kaimo gyventojo, prisiminimai apie žydų genocidą] / užrašė D. Liekienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškės filialas. – Melagiškės, 1996. – 2 p. – Aplankas. - Rinkta kompiuteriu

 

183. Sušaudyti gyvenimai : [Albinos Marozaitės - Getautienės, Skaudvilės kaimo gyventojos, atsiminimai] / užrašė M. Mockienė ; Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 1996. – 4 p. – Aplankas. - Rinkta kompiuteriu

 

184. Tauragės rajono Lomių apylinkės Didžiojo Tėvynės karo veteranai  / L. Liutvinienė, E. Usvaltienė ; Tauragės rajono SVB Lomių filialas. – Lomiai, 1984. – 24 p.

 

185. Dauglaukio apylinkės Didžiojo Tėvynės karo veteranų atsiminimai / L. Balckus, T. Balckienė ; Tauragės rajono SVB Dauglaukio filialas. – Dauglaukis, 1985. – 25 p.

 

186. Medžiaga apie Bibilašvili : [sovietinės armijos karininkas, žuvęs Žygaičiuose] / Z. Karosienė ; Tauragės rajono SVB  Žygaičių filialas. – Žygaičiai, 1976. – 17 p.

 

187. Sarkisovas B. F. (1915-1944) / B. Valantiejienė ; Tauragės rajono SVB Skaudvilės filialas. – Skaudvilė, 1976. – 14 p.

 

188. Mūsų rajono išvadavimas / E. Bickienė : Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1972. – 11 p.  + priedas [laikr. str. iškarpos] . – Aplankas

 

Rajonas pokario metais (1945-1955 m.)

 

189.  Partizanų takais : [aplankas skirtas Sungailiškių krašto partizano Juozo Selvenio (1926 – 1948) atminimo įamžinimui] / parengė Klema Fetingienė. – Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2006. – 13 p. : 9 iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

190. Tikslas – Lietuvos Laisvė : [apie Tauragės krašto partizanę Oną Lešinskaitę-Švedienę] / parengė Ina Steponaitytė. – Tauragės rajono SVB miesto filialas Nr. 1. – Tauragė, 2006. – 41 p. : iliustr. - Aplankas

 

190. Tauragės „Šubertinė“: [apie buvusią Tauragės NKVD būstinę ir šiuo metu tame pastate įkurtą Kovų ir kančių muziejų] / sudarė I. Steponaitytė ; Tauragės rajono SVB A. Vymerio biblioteka. – Tauragė, 2002. - 25 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu

 

192.  Tremtinių atsiminimai : Šimkūnienė Marcijona, Baltromėjaus ; Liekytė – Kybartienė, Jokimo ; Puščiutė – Rudienė Irena, Teresė ; Kazlauskaitė – Pužauskienė Elena, Jono ; Paulikaitė – Akstinienė  A. ; Jacikas Jonas, Jono ; Paulikaitė – Naujokienė Valentina, Aleksandro ; Sarapinienė Marė, Petro ; Dičmonas Martynas ; Šlepavičius Zigmas, Juozo [Mašinraštis] / užrašė K. Fetingienė ; Tauragės rajono SVB Mažonų filialas. – Mažonai, 2001. – 16 p.

 

193.  „...Vardan tos Lietuvos...“ : tremtinių atsiminimai [Rankraštis] / užrašė P. Stirbienė ; Tauragės rajono SVB Gaurės filialas. - Gaurė, 2000. – 17 p. : iliustr.

 

194. Niekam nelinkiu : Batakių kaimo tremtinių D. Baldišiutės - Liekienės ir O. Vaitkevičienės prisiminimai [Rankraštis] / užrašė M. Šalkauskienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 1998. – 9 p. : iliustr.

 

195.  Gyvenimas tremtyje : Ellos Drochnerytės atsiminimai [Rankraštis] / užrašė E. Pumputienė ; Tauragės rajono SVB Dapkiškių filialas. – Dapkiškiai, 1996. – 4 p.

 

196. Partizanų mūšis Varnaičiuose : atsiminimų aplankas / E. Peldžius  ; Tauragės rajono SVB Taurų filialas. – Taurai, 1996. – 4 p. : žemėl.

 

197. Vienuolika metų be Tėvynės : Juzefos Mikaitytės – Kalašinskienės ir Antano Kalašinsko atsiminimai [Mašinraštis] / užrašė  J. Kiniulienė ir I. Malinauskienė ; Tauragės rajono SVB Pagramančio filialas. – 1996. – 8 p.

 

198. Sibiro eilėraščiai : [tremtinio Vyto Puidoko] / parengė M. Rutkauskienė ; Tauragės rajono SVB Lauksargių filialas. – Lauksargiai, 1995. – 20 p. – Aplankas

 

199. Žaizda visam gyvenimui : [J. Urbonavičienės prisiminimai apie tremtį] / parengė B. Lukoševičienė, L. Pikčiūnienė, J. Svarienė : Tauragės rajono SVB. – Tauragė, 1996. – 33 p : iliustr. – Rinkta kompiuteriu

 

200. Tauragės rajone, Tauragės apyl., Dapkiškių kaime gyvenančios tremtinės Gonšteinienės Lenos atsiminimai [Rankraštis] / užrašė E. Pumputienė  : Tauragės rajono SVB  Dapkiškių filialas. – Dapkiškės, 1992. - 6 p. – Aplankas

 

201. Tremtinių prisiminimai / M. Šalkauskienė ; Tauragės rajono SVB Batakių filialas. – Batakiai, 1991: iliustr.  – Aplankas

 

202.  Tauragės apylinkės pokario metų tarybinio aktyvisto Stonio Prano atsiminimai / D. Kerinienė ; Tauragės rajono SVB Drąslaukio filialas. – Drąslaukis, 1985. – 10 p.

 

203. Atsiminimai apie pokario metais žuvusius tarybinius aktyvistus Batakių apylinkėje / S. Knystautienė ; Tauragės rajono SVB Melagiškės filialas. – Melagiškės, 1984. – 16 p.

 

204. Jie kovojo už Tarybų valdžią : atsiminimai apie pokario metais žuvusius tarybinius aktyvistus Aukštupių apylinkėje / A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Aukštupių filialas. – Aukštupiai, 1984. – 15 p.

 

205.  Jie žuvo, kad mes gyventume / A. Abromienė ; Tauragės rajono SVB Aukštupių filialas. – Aukštupiai, 1970. – 21 p. : iliustr. – Albumas

 

206.  Jie žuvo už Tarybų valdžią Žygaičiuose / Z. Karosienė ; Tauragės rajono SVB Žygaičių filialas. – Žygaičiai, 1968. – 32 p.