SKUODO  SAVIVALDYBĖS BIBLIOTEKOS

KRAŠTOTYROS DARBAI

 

 

 BIBLIOGRAFIJA:

 

                            016 Bibliografija kraštiečiams 

 

      Simonas Daukantas: 1940-1992: bibliografija / parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1993.-  29 p.- Mašinraštis, neįrištas.

      Simonas Daukantas: 1993- 2004: papildymai / parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2005.- 10 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

      Stasys Jonauskas: bibliografija: 1965-1998 / paruošė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1998.- 55 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

      Adomas Galdikas: ( 1893-1969 ): bibliografijos rodyklė / parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2006.- 26 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. 

 

                         02   Rajono bibliotekos

 

 

       Bibliotekos istorija: (1964-1971 m.): [Vindeikiai] / parengė Romualda Bridikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vindeikių filialas.- Vindeikiai, 1991.

     Dienos tarp knygų: bibliotekininkų prisiminimai / parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1999.- 44 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

     Ylakių kaimo bibliotekos metraštis: 1980- 2006 /  parengė Regina Kaupienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filialas.- Ylakiai, [ 2000- 2006].- 44 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrštas.

      Skuodo centrinės bibliotekos metraštis: ( 1972-1978) / parengė Stanislava Minelgienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1980.- 63 p.- Mašinraštis, neįrištas.

     Skuodo rajoninės bibliotekos istorija / parengė Irena Abrutytė ; Skuodo rajoninė biblioteka.- Skuodas, 1972.- 81 p..- Mašinraštis, neįrištas.

     Skuodo rajono bibliotekinio darbo veteranai: [prisiminimai] / Parengė Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 46 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.

       Skuodo rajono bibliotekų veikla: 1974-1984 metais / Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 26 p.: lentelės.- Mašinraštis, įrištas.

       Šauklių kaimo bibliotekos istorija: [ biblioteka darbuotojų atsiminimuose] / parengė Onutė Čeponienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2006.- 31 p.: iliustr.-Spausdintas leidinys.- [ Kompiuteriu maketavo E. Bumblauskienė].  

 

 

329      Rajono politinės partijos

 

    Mosėdžio Tarybų Lietuvos 40-mečio kolūkio pirminės komjaunimo organizacijos istorija / parengė Jadvyga Laureckienė ; Mosėdžio kolūkio kraštotyros organizacija; Skuodo rajono centrinės bibliotekos Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 1981.- 65 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Nuotraukų autorius A. Bernotas.

 

334.72        Rajono įmonės 

 

       Aleksandrijos kaimo įmonės / parengė Stanislava Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2006.- 20 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.-

Nuotraukos iš įmonių archyvų.

 

373     Rajono bendrojo lavinimo mokyklos

 

      Gėsalų mokyklos įsteigimas ir jos raida / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų filialas.- Gėsalai, 2006.- 35 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [ Kompiuteriu maketavo E. Bumblauskienė].- Nuotraukos iš archyvų.

     Gėsalų mokyklos istorija: ( 1918- 1996 m.) / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996.

     Mosėdžio vidurinės mokyklos metraštis / parengė Lina Selenienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mosėdžio vidurinės mokyklos biblioteka.- Mosėdis, 2000.

     Rukų pagrindinė mokykla: ( šiek tiek istorijos) / Janina Jucienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2001.- 12 p: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

     Skuodo rajono Daukšių mokyklos istorija / parengė Birutė Strakšytė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Daukšiai, 1997.

     Skuodo vaikų muzikos mokyklos istorija:[ 1966-1996] / Parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1996.- 21 p.: iliustr.- Mašinraštis, neįrištas.- Skuodo meno mokyklai svarbios datos: p. 6-10 .- Bibliogr.:  p. 11-21 ( 140).

 

 

                         39 Etnografija rajone 

      

      XX amžiaus vidurio apavas Ersloje, Rukuose ir Žebrokuose / parengė Janina Jucienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2002.- 9 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

       Gyvulių vardai / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b.m.]

       Iš kur kilo kaimų pavadinimai / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b. m.]

       Skuodo rajono istorijos, padavimai, legendos, senų žmonių prisiminimai apie kaimus, dvarus, kalnus, akmenis, šaltinius / parengė Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 56 p.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: asmenvardžių p. 47-49, vietovardžių p. 50-52.

                      

 

63     Rajono žemės ūkis

 

 

      Skuodo rajono “Pabaltijo” kolūkio istorija: [ kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga] / [ paruošė R. Šmaižienė, O. Naujokaitė, I. Šteinienė, E. Vaškienė ; darbo vadovė Rimantė Šmaižienė].- Skuodas, 1979.- 165 p.: lentelės, diagramos.- Mašinraštis.- Bibliogr.: išnašose, p. 148-165 ( 151 pavad. ).

      Socialistinio darbo didvyris Kostas Gvazdžiauskas / Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1978.- 14 p.: portr.- Mašinraštis.- Bibliogr.: išnašose, p.10-13 ( 36 pavad.).

                              

                              718 Kapinių priežiūra, kapinės rajone

 

 

      Daukšių kapinės: [ kraštotyros darbas] / paruošė Birutė Strakšytė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka– filialas.- Daukšiai, 2003.-  12 [ 2] p. : iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Strakšytė.

     Liudija tik prisiminimai: sunaikintų Augzelių kaimo kapelių istorija / parengė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė J. Dobrovolskienė.

     Rukų laisvamanių kapinės / parengė Janina Jucienė ; Skuodo rajono savivaldybės Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2000.- 8 p. : iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Bibliogr. išnašose.

 

                         719 Rajono gamtos ir kultūros paminklai

 

     Šmitos šaltinis: [ pasakojimai] / surinko ir užrašė Aušra Gadeikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos pagrindinės mokyklos biblioteka.- Aleksandrija, 2000.- [ 9] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

 

                              726 Rajono kulto pastatai ir statiniai

 

      Koplytėlės ir kryžiai Didžiųjų Rūšupių, Pakalniškių ir Būdvietės kaimuose: [ kraštotyros darbas] / parengė Bronislava Domarkienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Didžiųjų Rūšupių filialas.- Didieji Rūšupiai, 2006.- [ 20] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Domarkienė.

 

                        888.2     Rajono literatų kūryba 

 

      Poezijos pavasariai Gėsaluose / Parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996.

 

     908  Rajono  kraštotyra 

 

      Daukšių ir aplinkinių kaimų vietovardžių žodynėlis / paruošė Birutė Strakšytė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Skuodas [Daukšiai], 2000.- 16 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumblauskienė.

      Gėsalų vietovės kaimai, juose esančios sodybos ir gyvenantys žmonės: albumai / Parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų filialas.- Gėsalai, 2004.

      Giminių šventė Gėsaluose / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996.

      Mosėdis. Skuodo gatvė:[ nuotraukose Mosėdžio Skuodo gatvės namai ir gyventojai] / parengė Nijolė Vyniautienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 2006.- 60 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumblauskienė.- Nuotraukų autorė N. Vyniautienė.

 

                   929 Skuodo krašto įžymūs žmonės

    

      Daukšių kaimo apylinkės ir žymiausi žmonės / paruošė Birutė Strakšytė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka- filialas.- Daukšiai, 2006.- 29 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [ Kompiuteriu maketavo E.Bumblauskienė].

      Lenkimų krašto tautodailininkai / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [ Kompiuteriu maketavo E. Bumblauskienė].- Nuotraukos iš tautodailininkų asmeninių albumų.

      Mosėdžio seniūnijos iškilūs žmonės / parengė Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2005.- 15 p.-Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

       Pažintis su S. Daukantu: [ S. Daukanto atminimas Lenkimuose] / Parengė Gražina Daukantienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 1999.- 13 p.- Rankraštis, neįrištas.

      Kūryboje įprasmintas gyvenimas: apie pynėjus N. V. Kumpius / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2000.- 8 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.

      Skuodo dekanas kanauninkas Pranciškus Žadeikis ir jo “Skuodo metraštis” / parengė Rymantė  Šmaižienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1995.- 6 [2] p.+ priedas [7 p.].- Mašinraštis, neįrištas.

 

947.45     Rajono  istorija

 

      Augzeliai: žemės ir žmonių praeitis / Paruošė Janina Dobrovolskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 1999.- 14 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas.

      Gėsalų ir aplinkinių kaimų  enciklopedija: [Gėsalų, Kervių, Dvaralio, Veitelių, Nuosamų, Detlaukės, Viršilų] / parengė Vida Rušinskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 2001.- 67 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.

      Išnykusio kaimo istorija: [Šniukščių kaimas] / parengė Onutė Čeponienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2000.- 19 p.- Rankraštis, neįrištas.

      Klaišių kaimo istorija: [ pasakojimai] / pasakojimus surinko ir užrašė Aušra Gadeikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos pagrindinės mokyklos biblioteka.- Aleksandrija, 2000.- [ 20] p.: iliustr., gyv. planai.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Kaimo gyventojų sąrašas: p. 11-20.

      Knežės kaimo istorija / parengė Stanislava Šmaižienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2001.- 23 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Nuotraukų autorė Sigita Šmaižytė

      Skuodo miesto istorija: ( nuo seniausių laikų iki šių dienų).- Skuodas, 1993- .-

      D. 1: Nuo seniausių laikų iki 1900 m. / parengė Rimantė Šmaižienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- 1993.- 25 [4] p. + priedas [8 p.].- Mašinraštis, neįrištas.- Bibliogr.: p. 23-24 ( 50 pavad. ).

      Skuodo miesto istorija: ( iki 1940 m.): literatūros rodyklė / Aurelija Rymantė Šmaižienė ; vadovė – docentė A. Miežinienė; Vilniaus universitetas.- Vilnius, 1974.- 100 p.: iliustr.- Diplominis darbas.-Mašinraštis, įrištas. 

       Vižančių kaimo istorija / parengė Nijolė Birkantienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vižančių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Vižančiai, 1998.-  11 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Prisiminimų autoriai: V. Sirutienė, O. Klovienė, M. Momkienė, O. Miltenienė, D. Čižauskienė, B. Bubliauskienė.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                    947.45.083 Rajonas  J. Stalino valdymo metais

 

       Gureckų šeimos istorija: tremties istorija / parengė Gražina Adomauskienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kaukolikų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Kaukolikai, 1999.

       Leiskit į Tėvynę: ( tremtinių istorija) / paruošė B. Bružienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Luknių filialas.- Luknės, 1993.

       Notėnų kaimo tremtiniai: [ tremtinių atsiminimai] / parengė ir atsiminimus užrašė Zita Stropuvienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Notėnų pagrindinės mokyklos biblioteka– filialas.- Notėnai, [ 2006].- [ 26] p. : iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukos iš tremtinių asmeninių archyvų.

       Pranešė, kad nekalti: tremtinio atsiminimai / Parengė Birutė Strakšytė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Daukšiai, 2000.

       Tremtinių prisiminimai ir laiškai: [ gyvenančių Skuodo miesto Gedimino, Mokyklos, Durbės gatvėse, Gėsalų ir Luknių  kaimuose] / prisiminimus surinko ir parengė Daiva Gedrimienė, Judita Galdikienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2000.- 75 p. : iliustr. + priedas [ 21 p.].- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

  

                           ( 093 ) Istorijos šaltiniai, kronikos

 

      Skuodo rajono kronika: 1984 m. /  Parengė Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 32 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 24-28, vietovardžių p. 29,  organizacijų ir kolūkių p. 30-31.

      Skuodo rajono kultūrinio gyvenimo kronika: ( 1972-1983) / paruošė Irena Šteinienė ; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1984.-  67 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 59-62, vietovardžių p. 64-65.