ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYROS DARBAI

 

BIBLIOGRAFIJA

 Parengė Virginija Veiverienė

Rajono bibliotekos

 

Šilutės rajono bibliotekų kūrimosi ir veiklos istorija : (1945-1972 metais) [Mašinraštis] / D.  Užpelkienė ; nuotraukos S. Simonaičio ; Šilutės rajono centrinė biblioteka. – Šilutė, 1974-.

D. 1. – 1974. – 121, [39] l. : nuotr., lent. – Bibliogr. išnašose. – Panaudotos literatūros sąrašas : l. 122-124 (26 pavad.). – Chronologinė straipsnių rodyklė : l. 126-141. – Kita lapų pusė tuščia. – Įrištas + priedai darbo gale : l. 142-160.

 

Šilutės rajono centrinės bibliotekos istorija : (1945-1977 metai) [Mašinraštis] / D. Užpelkienė, apipavidalino A. Klemencovas ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Šilutė, 1978- .

D. 1. – 1978. – 98 l : nuotr., lent. – Bibliogr. išnašose. – Kita lapų pusė tuščia. – Įrištas.

 

Šilutės rajono centrinės bibliotekos istorija : aprašyta nuo 1945 m. [Rankraštis] / D. Užpelkienė ; apipavidalino A. Klemencovas ir R. Milukienė ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Šilutė, 1978. – [146] p. : nuotr., lent. – Įrištas. – Bibliogr. išnašose + priedas [2000, 2004 m. bibliotekos organizuotų renginių dalyvių atsiliepimai, p. 138-146].

 

[Kintų] bibliotekos istorija : [1949-1988] [Mašinraštis] / [parengė Birutė Cyplakova] ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas]. – [Kintai, 1988]. – 35 l. : nuotr., atvir. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Šilutės rajono centrinės bibliotekos istorija : (1972-1991 m.) : diplominis darbas [Mašinraštis] / Audronė Orentienė ; Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas. Knygotyros ir bibliografijos katedra. – Vilnius, 1991. – 82, [29] l. : lent., diagr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose. – Panaudotos literatūros ir šaltinių sąrašas : l. 87-93. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas + priedai darbo gale : l. 94-111.

 

Biblioteka Kintuose : konkurso, skirto Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 50-mečiui, darbas [Mašinraštis] / Roma Mačiulaitienė ; Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas. – Kintai, 1995. – 6 l. – Panaudotos literatūros sąrašas : l. 6 (17 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Bibliotekos knygos muziejaus fondai : konkurso, skirto Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 50-mečiui, darbas [Mašinraštis] / Laima Dumšienė ; Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. – Šilutė, 1995. – [20] l. – Bibliogr. išnašose. – Panaudotos literatūros sąrašas : l. 20 (19 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Jadvyga Verpečinskienė – Žemaičių Naumiesčio bibliotekos vedėja : konkurso, skirto Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 50-mečiui, darbas [Mašinraštis] / Juozas Kinderis ; Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Rusnės filialas. – Šilutė, 1995. – 7 [2] l. : iliustr. – Literatūros sąrašas : l. 8 (9 pavad.). – Iliustracijų sąrašas : l. 9. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Šilutės valstybinė viešoji – rajoninė – rajono centrinė – viešoji biblioteka (1845-1994 m.). Statistika. Bibliotekų tinklo analizė : konkurso, skirto Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 50-mečiui, darbas [Mašinraštis] / Aldona Norbutienė ; Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. – Šilutė, 1995. – [31] l. : lent. – Bibliogr. išnašose. – Panaudotos literatūros sąrašas : l. 15 (22 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Biblioteka – tai versmė : 1990-1998 [Mašinraštis] / [parengė Ramutė Mačiulaitienė] ; Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Kintų filialas. – [Kintai], 1998. – 15 l. : diagr. – Naudotos literatūros sąrašas : l. 12 (15 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Įsegtas + priedas [bibliotekos veiklos statistiniai duomenys, l. 14-15].

 

Grabupių bibliotekos metraštis : [Rankraštis] / [parengė Sonata Mockienė] ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių filialas]. – [Grabupiai], b. m. – [65] p. : nuotr. – Rašyta vienoje ir abiejose lapų pusėse. – Įrištas sąsiuvinis. – Kartu įr. : Mockienė, S. Grabupių kaimo gyventojų atsiminimai. Grabupiai, 1999.

 

Vilkyčių bibliotekos istorija, 1946-1989 : [Rankraštis] / O Bubelienė, R. Garvelytė, Daiva Milkerienė ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialas]. – [Vilkyčiai], b. m. – 20 l. : nuotr. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Vilkyčių bibliotekos metraštis : [1990-2001] [Rankraštis] / Vilija Šiaulinskienė ; [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialas]. – [Vilkyčiai], b. m. – [42] l. : nuotr. ; lent. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Kultūra

 

Lietuviškos kultūros pėdsakais Karaliaučiaus krašte / parengė Žaneta Jokužytė ; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. – Šilutė, 2002. – [59] l. : iliustr., žml. – Bibliogr. sk. gale. – Vietovardžių rodyklė : l. 18. – Spausdinta kompiuteriu vienoje lapų pusėje. – Nesusegti lapai + priedai darbo gale : l. 19-59.

 

Bažnyčios

 

Rusnės bažnyčia istorijos vėjų pagairėje : istorijos, kraštotyros darbų konkursas, skirtas spaudos draudimo panaikinimo 90-osioms metinėms paminėti [ Mašinraštis] / Juozas Kinderis ; Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Rusnės filialas. – Rusnė, 1994. – 36 l. : iliustr. – Literatūros sąrašas : l. 21 (9 pavad.). – Iliustracijų sąrašas : l. 34-35. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Kaimai

 

Kur prasideda paukščiai : apie Šilutės rajono Kintų apylinkės Ventės kaimą, jo gamtą ir žmones [Mašinraštis] / D. Kalinauskienė ; Šilutės rajono centralizuotos bibliotekų sistemos Ventės kaimo biblioteka-filialas. – [Ventė], 1988. – [21] l. : nuotr. – Bibliogr. išnašose. – Kita lapų pusė tuščia. –   Įrištas. – Kartu įr. : Tatoris, J. Ernst Wilhelm Beerbohm. B. v., b. m.

 

Ramučiai : [Rankraštis] / Pranciška Žemgulienė ; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių filialas]. – [Ramučiai], [1993]. – [45] p. : iliustr. – Kita lapų pusė tuščia. – Nesusegti lapai.

 

Senųjų Rusnės lietuvininkų gyvenimo istorijos : kraštotyrinis darbas / Juozas Kinderis ; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Rusnės filialas. – Rusnė, 2000. – 11 l. : iliustr. – Parengtas Lietuvos kraštotyros draugijos konkursui “Lietuvos kaimas XXI a. išvakarėse”. – Literatūros sąrašas : l. 11 (14 pavad.). – Spausdintas kompiuteriu. – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.

 

Katyčiai istorijos verpetuose : [Mašinraštis] / parengė Marina Lodusova ; Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialas. – Katyčiai, 2002. – [69] l. : iliustr. – Dalis darbo yra spaudos kopijos ir iškarpos. – Literatūros sąrašas : l. 68 (3 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Įsegtas.

 

Švėkšna lietuvių spaudos draudimo istorijoje / Dalia Užpelkienė ; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. – [Šilutė], [2003]. – [6] l. – Bibliografinių nuorodų sąrašas : l. 6. (7 pavad.). – Spausdinta kompiuteriu vienoje lapų pusėje. – Nesusegti lapai.

 

Kraštiečiai

 

Šilutiškiai : profesorius Levas Vladimirovas : konkurso, skirto Šilutės F. Bajoraičio viešosios  bibliotekos 50-mečiui, darbas [Mašinraštis] / Virginija Veiverienė ; Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. – Šilutė, 1995. – 9, [1] l. – Bibliogr. išnašose. – Naudotos literatūros sąrašas : l. 10 (18 pavad.). – Kita lapų pusė tuščia. – Segtuvas.