ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYROS DARBAI

 

BIBLIOGRAFIJA

Sudarė Vida Beržinienė

 

 

Bibliotekų istorijos, metraščiai

 

Kaltinėnų bibliotekos istorija / parengė Irena Sugintienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Kaltinėnų filialas. – Kaltinėnai. – 11 p. : iliustr.

 

Tenenių bibliotekos istorija [Mašinraštis] / parengė Ona Dobelinskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Tenenių filialas. - Teneniai, 1986, - 30 p. : iliustr. – Segtuvas.

 

Mokyklos

 

Pajūralio pagrindinei mokyklai – 15 metų / parengė Stasė Pūdžemienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Pajūralio filialas. - Pajūralis, 2005. - 26 p. : iliustr. – Segtuvas.

 

Padavimai

 

Padavimai apie Girdiškę / parengė Ona Lipskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Girdiškės filialas. – Girdiškė. – 3 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Treigių piliakalnis. Padavimai [Mašinraštis]  / parengė Angelė Petkuvienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Laukuvos filialas. - Laukuva. - 6 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Papročiai. Tradicijos

 

Apie patalkius Girdiškės parapijoje / parengė Ona Lipskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Girdiškės filialas. – Girdiškė. – 2 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Linamynis Girdiškės parapijoje / parengė Ona Lipskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Girdiškės filialas. - Girdiškė. - 2 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Kraštiečiai

 

K. Jauniaus gimtinė [Mašinraštis] / parengė Judita Vainorienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Kvėdarnos filialas. - Kvėdarna. - 27 p. : iliustr. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Laukuvos apylinkės žymūs žmonės ir vietovės / parengė Angelė Petkuvienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Laukuvos filialas. - Laukuva. - 8 p. : iliustr. - Kita lapų pusė tuščia ; albumas.

 

Kaimų istorijos

 

Gvaldų kaimo istorija / E. Petrošienės prisiminimus užrašė G. Vaitkutė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Gvaldų filialas. - Gvaldai. - 6 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Mūsų kaimas. Pajūralis / parengė Stasė Pūdžemienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Pajūralio filialas. - Pajūralis, 2004. - 37 p. : iliustr. – Segtuvas.

 

Severėnų kaimo istorija [Mašinraštis] / parengė Albina Girdvainienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Palentinio filialas. - Palentinis. - 8 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Tolima apylinkės praeitis. Laukuva / parengė Angelė Petkuvienė, Šilalės rajono savivaldybės VB Laukuvos filialas. - Laukuva. - 14 p. : iliustr. – Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Istorija

 

Buvusių Nepriklausomos Lietuvos karių prisiminimai / parengė Ona Lipskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Girdiškės filialas. – Girdiškė, 1991. – 8 p. – Nesusegti lapai.

 

Laukė tėviškės berželiai : Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai / parengė Ona Dobelinskienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Tenenių filialas. - Teneniai.- 14 p. : iliustr. - Albumas

 

Nepalaužti kalėjimų ir tremties : tremtinių prisiminimai / parengė Stasė Pūdžemienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Pajūralio filialas. - Pajūralis. - 114 p. : iliustr. – Nesusegti lapai.

 

Nepriklausomos Lietuvos karių prisiminimai / parengė Stasė Pūdžemienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Pajūralio filialas. - Pajūralis. - 26 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Tremtinių prisiminimai / parengė Irena Sugintienė ; Šilalės rajono savivaldybės VB Kaltinėnų filialas. – Kaltinėnai. – 24 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.