ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PILNATEKSČIAI KRAŠTOTYROS DARBAI :

 

 

Liaudies meistras K. Petkevičius (Šilalė) PDF ..

Liaudies menininkas Raibužis Juozas (Šilalė) PDF ..

Pavėrių kaimo istorija (Šilalė) PDF ..

Nepalaužė Sibiro kančios (Šilalė) PDF ..

Irena Petkutė – partizanė, mokytoja, poetė (Šilalė) PDF ..

Bilionių bibliotekos metraštis (Šilalė) PDF ..

Šilalės rajono metraštis (Šilalė) PDF ..

Laukuvos apylinkės žymūs žmonės ir vietovės (Šilalė) PDF ..

K. Jauniaus gimtinė (Šilalė) PDF ..

Gvaldų kaimo istorija (Šilalė) PDF ..

Vaikystė tremtyje (Šilalė) PDF ..

Išvežant niekas nedainavo (Šilalė) PDF ..

Tremtinių atsiminimai (Šilalė) PDF ..

Severėnų kaimo istorija (Šilalė) PDF ..

Mūsų kaimas 2004 m. Pajūralis (Šilalė) PDF ..

Tolima apylinkės [Laukuvos]  praeitis (Šilalė) PDF ..

Pajūralio pagrindinei mokyklai – 15 metų (Šilalė) PDF ..

Akimirkos iš kunigo Julijono Budrikio gyvenimo (Šilalė) PDF ..