RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

KRAŠTOTYROS DARBAI

 

BIBLIOGRAFIJA:

Sudarė Vilma Piliuvienė

 

Bibliotekų istorijos , metraščiai

 

Rietavo miesto bibliotekos istorija 1928 – 1981 : [mašinraštis] / parengė Stasė Malevičiūtė – Zalepūgienė ir Jovita Jovaišienė; Rietavo savivaldybės VB. – Rietavas, 1984. p. : iliustr., lent. – Kita lapų pusė tuščia; įrišimas.

 

Rietavo miesto bibliotekos metraštis 1982 – 1983 : [rankraštis, mašinraštis] / parengė J. Jovaišienė; Rietavo savivaldybės VB. – Rietavas, 1983. – 32 p. – Kita lapų pusė tuščia; segtuvas.

 

Rietavo miesto bibliotekos metraštis 1984 – 1986 : [rankraštis] / parengė Jovita Jovaišienė; Rietavo savivaldybės VB. – Rietavas, 1986. – 46 p. – Kita lapų pusė tuščia; segtuvas.

 

Rietavo savivaldybės viešoji biblioteka 1984 – 2005 m. : [nuotraukų albumas] / parengė Vilma Piliuvienė; Rietavo savivaldybės VB. – Rietavas, 2005. – 45 p. : nuotr.

 

Daugėdų kaimo bibliotekos metraštis 1979 : [mašinraštis] / parengė R. Šatkauskienė; Rietavo savivaldybės VB Daugėdų filialas. – Daugėdai, 1979. – 15 p. – Kita lapų pusė tuščia; neįrištas.

 

Daugėdų kaimo bibliotekos metraštis 1983 : [rankraštis] / parengė A. Jaugėlaitė; Rietavo savivaldybės VB Daugėdų filialas. – Daugėdai, 1983. – 7 p. - Kita lapų pusė tuščia; neįrištas.

 

Daugėdų kaimo bibliotekos metraštis 1998 –1999 m. : / parengė A. Siautilienė; Rietavo savivaldybės VB Daugėdų filialas. – Daugėdai, 1999. – 9 p. : iliustr. , - Kita lapų pusė tuščia; aplankalas.

 

Daugėdų kaimo bibliotekos metraštis 2000 – 2005 m. : / parengė A. Siautilienė; Rietavo savivaldybės VB Daugėdų filialas. Daugėdai, 2005. –11 p. :iliustr., - kita lapų pusė tuščia; aplankalas.

 

   

 

Rietavo savivaldybės  Liolių kaimo bibliotekos filialas : metraštis 2002 / parengė Vida Dranginienė; Rietavo savivaldybės VB Liolių filialas. - Lioliai, 2002. – 2 p. – Kita lapų pusė tuščia; spausdintas kompiuteriu, neįrištas.

                        

Metraščiai (seniūnijų)

 

Rietavo apylinkė : [mašinraštis] / parengė J. Lygnugarienė; Rietavo savivaldybės VB Liolių filialas. – Lioliai , 1992. – 3 p. – Kita lapų pusė tuščia; neįrištas.

 

Rietavo seniūnija : [mašinraštis] / parengė V. Dranginienė; Rietavo savivaldybės VB Liolių filialas. – Lioliai, 1996. – 3 p. – Kita lapų pusė tuščia; neįrištas.

 

 

 

 

Kaimų istorijos

 

 

Liolių bibliotekos aptarnaujamų kaimų istorijos : / parengė Vida Dranginienė; Rietavo savivaldybės VB Liolių filialas. – Lioliai, 2002. – 14 p. – Kita lapų pusė tuščia; spausdintas kompiuteriu, segtuvas.

 

Rietavo krašto įžymūs žmonės

 

Medžiaga apie Liolių pradinės mokyklos vedėjo Šerėno Šeimos tragediją: / parengė Vida Dranginienė; Rietavo savivaldybės VB Liolių filialas. – Lioliai, 2002. - 4 p. - : iliustr. , spausdintas kompiuteriu, neįrištas.