PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

 KRAŠTOTYROS DARBAI:

 

 

BIBLIOGRAFIJA

Sudarė Otilija Juozapaitienė

         

Bibiotekų istorijos, metraščiai

 

Plungės rajoninės bibliotekos istorija 1939 – 1977 m. : [mašinraštis] / parengė Genovaitė Razbadauskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1977. – 84 p. : iliustr. – Kita lapų pusė tuščia ; įrišimas.

 

Plungės rajono centrinės bibliotekos metraštis : [mašinraštis] / parengė Vilma Šlyžienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1981. – 32 p. – Kita lapų pusė tuščia ; įrišimas.

 

Plungės bibliotekos fondų istorija : [mašinraštis] / parengė Violeta Vintaitė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1992. – 22 p. : lent. – Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Plungės centrinės bibliotekos veikla 1988 – 1993 metais : diplominis darbas / parengė Kristina Vanskevičienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1994. – 21 p. : lent. – Kita lapų pusė tuščia ; įrišimas.

 

Plungės  bibliotekos : [nuotraukų albumas] / parengė Otilija Juozapaitienė ; nuotr. Kristinos Paulauskaitės ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1999. – 44 p. : nuotr. – Dauguma nuotraukų iš buvusių bibliotekininkų asmeninių archyvų ir Plungės VB archyvo.

 

Plungės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus istorija / parengė Otilija Juozapaitienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1999. – 6 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Mokyklos

 

Prekybos mokyklos Plungės rajone: [mašinraštis] / parengė Otilija Juozapaitienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1996. – 13 p. – Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Metraščiai (seniūnijų)

 

Alsėdžių apylinkė : metraštis 1991 – 1997 [mašinraštis] / parengė Algirdas Jurkaitis, Rūta Jurkaitienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Alsėdžiai, 1996. – 27 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Babrungo apylinkė : metraštis 1991 – 1999 [mašinraštis] / parengė Jadvyga Beržanskienė ir Birutė Striaukienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Didvyčiai, 1999. – 49 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Kulių apylinkė : metraštis 1991 – 1995 [mašinraštis] / parengė Laima Tamošauskienė, Vilė Janiukienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. - Kuliai, 1995. – 32 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

 

 

Nausodžio apylinkė : metraštis 1991 – 1997 [mašinraštis] /  parengė Vilma Skierienė, Birutė Patskočimienė ; Plungės rajono savivaldybės VB – Nausodis, 1997. – 17 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Paukštakių apylinkė : metraštis 1991 – 1997 [mašinraštis] / Rita Šiaulienė, S. Žilienė, S. Jurčienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Paukštakiai, 1997. – 56 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Platelių apylinkė : metraštis 1991 – 1996 [mašinraštis] / parengė Irena Kaniavienė, Vitalija Lukavičienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plateliai, 1996. – 36 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Rietavas : metraštis 1991 – 1993 [mašinraštis] / parengė Jovita Jovaišienė ; Plungės rajono savivaldybės VB – Rietavas, 1993. – 22 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Rietavo apylinkė : metraštis 1991 – 1998 [mašinraštis] / parengė Aniceta  Žeimienė, Janina Lenkauskienė, Vida Dranginienė, Janina Lygnugarienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Rietavas, 1998. – 76 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Stalgėnų apylinkė : metraštis 1991- 1994 [ mašinraštis] / parengė A. Siautilienė, Bronė Mockuvienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Stalgėnai, 1994. – 32 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Šateikių apylinkė : metraštis 1991 – 1996 [ mašinraštis] / parengė Irena Jonauskienė, Augustina Stuopelienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Šateikiai, 1996. – 28 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Tverų apylinkė : metraštis 1992 – 1994 [mašinraštis] / parengė Danielė Grauslienė ir Janina Pužauskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB – Tverai, 1994. – 10 p. - Kita lapų pusė tuščia; segtuvas.

 

Žemaičių Kalvarijos apylinkė : metraštis 1991 – 1998 [mašinraštis] / parengė Violeta Garbenčienė, Dalia Stonkienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Žemaičių Kalvarija, 1998. – 30 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Žlibinų apylinkė : metraštis 1991 – 1994 [mašinraštis] / parengė Virginija Žadeikienė, Radvida Garbenčienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Žlibinai, 1994. – 24 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

 

Dvarai, ūkiai

 

 

Aleksandravo dvaro istorija : [mašinraštis] / parengė Irena Jonauskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Aleksandravas, 1996. – 2 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Bakanausko dvaras : [mašinraštis] / Vlados Kubilienės prisiminimus užrašė Virginija Žadeikienė ; Plungės VB. – Medingėnai, [b.m.]. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Gintališkės dvaras : [mašinraštis] / Stepono Zubės prisiminimus užrašė Albina Gedgaudienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Gintališkė,  [b.m.]. – 2 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Jazdaičių dvaras : [mašinraštis] / Vlado Rimeikio prisiminimus užrašė Jadvyga Beržanskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Didvyčiai, [b.m.]. – 2 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

J. ir K. Aukštikalnių dvaras : [mašinraštis] / Natalijos Vaičiulienės prisiminimus užrašė Aniceta Žeimienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Giliogiris, [b.m.]. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Oveltos dvaras : [mašinraštis] / Lukšienės  atsiminimus užrašė Birutė Striaukienė ; Plungės savivaldybės VB. – Glaudžiai, 1993. – 3 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Monstavičių dvaras Sungailų kaime : [mašinraštis] / B. Misevičienės prisiminimus užrašė Danielė Grauslienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Tverai, [b.m.]. – 2 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Rudžio ūkis : [prisiminimai apie Užlieknio kaime buvusį Rudžio ūkį] / Z. Striaukienės prisiminimus užrašė Birute Striaukienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1993. – 2 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Patverio dvaras : [mašinraštis] / Elenos Tamošauskienės prisiminimus užrašė Danielė Grauslienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Tverai, 1993. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

 

Sakelio dvaras : [mašinraštis] / Vlados Kubilienės prisiminimus užrašė Virginija Žadeikienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Medingėnai, [b.m.]. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Tauravo dvaras : [mašinraštis] / A. Stasytienės prisiminimus užrašė Danielė Grauslienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, [b.m.]. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Žvirblaičių dvaras : [mašinraštis] Domicelės Astrauskienės ir Justino Razmos prisiminimus užrašė Jadvyga Beržanskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Didvyčiai, [b.m.]. – 1 p. – Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Kaimų istorijos

 

Babrungėnų kaimo istorija : / parengė Jadvyga Beržanskienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Didvyčiai, 1998. – 14 p. : nuotr. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.

 

Piliakalniai

 

Piliakalnis vadinamas Lapinsko kapu : [mašinraštis] / P. Lukošiaus prisiminimus užrašė Liucija Gedmontienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, [b.m.]. – 1 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Žymieji kraštiečiai

 

Liaudies meistras Stanislovas Riauba 1904 – 1982 : [nuotraukų albumas su mašinraščiu atspausdintu tekstu] / paruošė Birutė Kiaurakienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1984. -  77 p. - Kita lapų pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Nepamirštamas susitikimas su Stanislovu Riauba : [mašinraštis] / Onutė Urmonienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1984. – 1 p. - Kita lapo pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Žemaitės atminimo įamžinimas Plungės rajone : [nuotraukų albumas su mašinraščiu atspausdintu tekstu] / sudarė Birutė Kiaurakienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė,1986. – 93 p. : nuotr. – Kita lapų pusė tuščia ; įrišimas.

 

Rajono išeivių biografijos : [mašinraštis] / parengė Otilija Juozapaitienė ; Plungės rajono savivaldybės VB. – Plungė, 1996. – 61 p. - Kita lapų pusė tuščia ; segtuvas.