KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS BIBLIOTEKOS

PILNATEKSČIAI KRAŠTOTYROS DARBAI

 

Igno Jablonskio bibliografijos aspektai (Kretinga) Word ......

Erlėnų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas (Kretinga) PDF ....

Kartenos valsčiaus bibliotekos (Kretinga) PDF ..

Baublių bibliotekos metraštis (Kretinga)  PDF ..

Baublių kaimo istorija paraštėse (Kretinga)  PDF ..

Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai (Kretinga)  PDF ..

Baublių kaimo bibliotekos istorija (Kretinga)  PDF ..

Baublių kaime atstatyto kryžiaus istorija (Kretinga)  PDF ..

Įprasminę save kūryboje (Kretinga) PDF ..

Lankytinos vietos: Juodupėnų, Jakštaičių, Narmantų kaimuose (Kretinga) PDF ..

Kūlupėnų istorija 1917-1987 (Kretinga) PDF ..

Taip kalbėjo mūsų senoliai. Žemaitiški žodžiai, posakiai, išsireiškimai (Kretinga) PDF ..

Vydmantų apylinkių koplytstulpiai ir kryžiai (Kretinga) PDF ..

Jokūbavo ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra (kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai) (Kretinga) PDF ..

Juodupėnų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra (koplyčios, kryžiai, koplytstulpiai) (Kretinga) PDF ..

Kurmaičių istorija ateičiai (Kretinga) PDF ..

Salantų tautodailininkai (Kretinga) PDF ..

Senieji antkapiniai paminklai Vydmantų ir Kiauleikų kaimų kapinaitėse (Kretinga) PDF ..