KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYROS DARBAI

 

BIBLIOGRAFIJA

Parengė Lolita Miežienė

 

    

SPAUDA

 

Spaudos plitimas Kretingoje [Diplominis darbas] / parengė Irena Bružaitė-Gaigalienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1971. -  48 p. – Mašinraštis.

 

BIBLIOTEKOS

 

Baublių bibliotekos metraštis : nuo 1949 metų [Elektroninis dokumentas] / parengė D. Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 2005, Baubliai. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Baublių kaimo bibliotekos istorija : 1949 – 2003 m. [Elektroninis dokumentas] / parengė D. Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 2003, Baubliai. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Juodupėnų bibliotekos metraštis : 1965-1992 m. / parengė Ona Stonkienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 1992. – 30 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Juodupėnų bibliotekos metraštis : 1992-2002 m. / parengė Violeta Gembutienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 2003. – 19 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Kartenos valsčiaus bibliotekos [Elektroninis dokumentas] / parengė N. Strolienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. - 2002, Kretinga. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Kretingos CB veikla 1977-1988 metais [Diplominis darbas] / parengė Laima Jonauskaitė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1989. – 106 p. : lent. + priedas [lentelės p. 94-106]. – Mašinraštis.

 

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos raida po Lietuvos Nepriklausomybės : 1990-1998 m. [Magistro darbas] / parengė Nijolė Strolienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1999. – 66 p. : lent., diagr. + priedai [lentelės, diagramos p. 48-68]. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Kretingos rajono Kumpikų bibliotekos metraštis : 1972-2000 m. [Albumas] / parengė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB.  – Kumpikai, 2000. – 28 p. : iliustr.

 

Kretingos rajono Šlaveitų bibliotekos metraštis : 1952-1971 m. [Albumas] / parengė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kumpikai, 2003. – 18 p. : iliustr.

 

Salantų miesto bibliotekos metraštis : 1997-1999 m. / parengė Jūratė Maciuvienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Salantai, 1999. – 10 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Vaineikių bibliotekos metraštis : 1967-1976 m. / parengė Zina Kniežaitė, Ona Turauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Šukė, 1967. – 20 p. : iliustr. + priedas [lapai su nuotraukomis, 5 p.]. – Rankraštis.

 

Vaivorykštė : [apie Baublių pagrindinės mokyklos moksleivių būrelio „Vaivorykštė“ veiklą bibliotekoje] / parengė Danguolė Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Baubliai, 1999. – 16 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Vydmantų bibliotekos metraštis : 1954-2002 m. [Albumas] / parengė Aldona Dobravolskienė, Onutė Stropuvienė, Romutė Girskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 2002. – 40 p. : iliustr.

 

BAŽNYČIOS

 

Darbėnų bažnyčios istorija / medžiagą rinko Vaclovas Mikuta, Rina Ruzgailienė, Danutė Paulikienė ; nuotr. A. Pleikio, A. Prielgausko ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Darbėnai, 1998. – 27 p. : iliustr. + priedas [laikraščių iškarpos]. – Rankraštis.

 

Laukžemės kaimo bažnyčios istorija / parengė Angelė Urbelienė, Jadvyga Vaišnorienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Laukžemė, 2002. – 3 p.

 

Salantų bažnyčios ir parapijos istorija / parengė Vytautas Petrauskas ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Salantai, 1997. – 8 p. : iliustr. + priedas [laikraščių iškarpos]. – Spausdinta kompiuteriu.

 

MOKYKLOS

 

Emilija Giedraitienė – Rūdaičių pagrindinės mokyklos direktorė / parengė Laima Kalniuvienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Rūdaičiai, 2001. – 53 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Grįžtu į vaikystę – tą didelę žemę, iš kurios mes visi kilę : Šukės darželio metraštis 1985-1991 m. / parengė Audronė Narkienė, Ona Ronkaitienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Šukė, 1991. – 10 p. : iliustr. + priedas [lapai su nuotraukomis, 5 p.]. – Rankraštis.

 

ETNOGRAFIJA

 

Baublių kaime atstatyto kryžiaus istorija [Elektroninis dokumentas] / parengė D. Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 1993, Baubliai. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Erlėnų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas [Elektroninis dokumentas] / parengė A. Beržanskienė, A. Kuktorovienė ; nuotr. I. Razmutės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. –  2006, Erlėnai. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Grūšlaukiškės Zitos Paulauskienės-Viluckytės (g. 1941) atsiminimai / užrašė Zita Viluckytė-Paulauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Grūšlaukė, 2003. – 9 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Įvairios lietuvių liaudies dainos, dainuotos XX amžiaus pradžioje Skuodo rajone / parengė Ignas Jablonskis ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1986. –  D. 1. - 150 p. – Mašinraštis.

 

Įvairios lietuvių liaudies dainos, dainuotos XX amžiaus pradžioje Skuodo rajone / parengė Ignas Jablonskis ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1986. – D. 2. - p. 151-350. – Mašinraštis.

 

Jokūbavo dvaro sodybos istoriniai tyrimai / parengė Virginijus Jocys ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Jokūbavas, 1995, p. 18 p. : lent., žemėl. – Mašinraštis.

 

Jokūbavo ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra : kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai : [gyventojų atsiminimai] / parengė Laima Paulauskienė, Danutė Pilipčuk ; nuotr. Birutės Paulauskaitės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Jokūbavas, 2005. – 31 p. : iliustr., žemėl. + priedas [lapai su nuotraukomis]. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Jokūbavo kapinės : 1976 – 1980 m. kronika / parengė Felicija Stramilaitė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Jokūbavas, 2001. – 12 p. : lent. – Mašinraštis.

 

Kumpikų kaimo kryžius / Angelės Kontrimienės, Vytauto Vaičikausko, Albinos Brazdeikienės pasakojimus užrašė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kumpikai, 1995. – 3 p. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Kurmaičių kaimo koplytėlės, koplytstulpiai ir kryžiai / J. Šalnienės pasakojimą užrašė Rimanta Žilinskienė ; nuotr. Rimantos Žilinskienės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kurmaičiai, 2004. – 16 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Mažoji kaimo architektūra : [apie kryžius, koplytstuplpius, koplyčias Juodupėnų, Jakštaičių, Narmontų, Vanakų kaimuose] / parengė Violeta Gembutienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 1996. – 13 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.                                                                                                                

 

Nauji kryžiai ir koplytėlės Budriuose / parengė Danutė Paukštienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Budriai, 1990. – 9 p. - Rankraštis.

 

Senieji antkapiniai paminklai Vydmantų ir Kiauleikių kaimų kapinaitėse : [apie evangelikų-liuteronų kapinaites] / parengė Romutė Girskienė, Eugenija Zagorskienė ; nuotr. Romutės Girskienės, Eugenijos Zagorskienės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 2002. – 15 p. : iliustr. + priedas [lapai su nuotraukomis]. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Šlaveitų dvaras  / Danutės Salomėjos Narušytės, Elenos Tamošauskaitės, Stasės Kasputienės pasakojimus užrašė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kumpikai, 1995. – 5 p. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Vydmantų apylinkių koplytstulpiai ir kryžiai : [nufotografuoti ir aprašyti Vydmantų kaime ir sodybose 1924-1999 m. pastatyti koplytstulpiai ir kryžiai] / parengė Romutė Girskienė, Eugenija Zagorskienė ; nuotr. Romutės Girskienės, Eugenijos Zagorskienės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 2002. – 18 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

 ARCHEOLOGIJA

 

Vydmantų apylinkių archeologiniai paminklai : [Karolio Tiškaus, Adomo Anuso, Juozo Vaicekausko, F. Rūtės, O. Drungilienės prisiminimai apie pirmąjį Pryšmančių kapinyną ; antrąjį Pryšmančių kapinyną ; Vilimiškės kaimo senkapius ; Kiauleikių kaimo senkapius ; Kiauleikių kaimo kapinyną ; Laumės akmenį (Pryšmančių km.) ; Pryšmančių senkapius] /  užrašė J. Mackevičius ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 1985. -15 p. – Rankraštis.

 

KRAŠTOTYRA

 

Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai [Elektroninis dokumentas] / parengė D. Paulikienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 2007, Darbėnai. – 1. komp. diskas (CD-ROM).

 

Kaimo istorija paraštėse [Elektroninis dokumentas] / parengė D. Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 2002, Baubliai. – 1. komp. diskas (CD-ROM).

 

Mano gimtinė – Juodupėnai : [Fotografijų albumas] / parengė  Violeta Gembutienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 1998. – 20 p.

 

Nagarba istorijoje, padavimuose ir žmonių prisiminimuose [Elektroninis dokumentas] / parengė L. Kalniuvienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – 2008, Rūdaičiai. – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Seni žmonės prisimena : [Tado Bertašiaus, Elenos Stregauskienės, Petro Stregausko atsiminimai apie Markutiškių kaimą, Barboros Bertašienės  atsiminimai apie Degimų kaimą] / užrašė Zuzana Mažonienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Įpiltis, 1987. – 13 p. – Rankraštis.

 

Senųjų Virkštininkų kaimo gyventojų prisiminimai : [Zuzanos Staponkienės, Elenos Mažutienės, Zitos Vaičiūnaitės-Paulauskienės, Benjamino Paulausko, Bronės Tiškutės prisiminimai] / užrašė Romutė Girskienė, Jolanta Japertienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 2003. – 9 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Šukės kaimo istorija / parengė Julius Kanarskas ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Šukė, 1991. – 15 p. – Rankraštis.

 

Urbaičių kaimo istorija : [apie Urbaičių kaimo žmones, jų sodybas nuo 1900-1965 m.] / parengė Violeta Gembutienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 2000. – 4 p. – Rankraštis.

 

KRAŠTIEČIAI

 

A. Keblio daina Lietuvai : [apie kraštietį dainininką Antaną Keblį iš Kanados] / parengė Danguolė Gibišienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Baubliai, 1997. – 12 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Darbėnų vidurinės mokyklos mokytojo Fabijono Aleksandro Šulco autobiografija / Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Darbėnai, 1970. - 55 p. : iliustr. – Rankraščio kopija.

 

Darbo pirmūnai : kombainininkai, traktoristai, fermos darbuotojai, laukininkystės darbuotojai / parengė Jadvyga Vaišnorienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Laukžemė, 1970. – 16 p. : iliustr. – Rankraštis.

 

Igno Jablonskio bibliografijos aspektai : pranešimas [Elektroninis dokumentas]  / parengė N. Raudytė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. –  2006, Kretinga  – 1 komp. diskas (CD-ROM).

 

Jokūbaviškių atsiminimai apie A. Stulginskį / Felicija Stramilaitė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Jokūbavas, 2000. – 20 p. – Mašinraštis.

 

Kumpikų kaimo drožėjas Vytautas Vaičekauskas / parengė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kumpikai, 2005. – 4 p. Spausdinta kompiuteriu.

 

Kuprių šeimos istorija : [apie Vydmantų gyventojų Onos ir Augustino Kuprių šeimą, užauginusią kelioliką svetimų vaikų] / parengė Romutė Girskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Vydmantai, 1994. – 24 p. : iliustr. + priedas [laikraščių iškarpos]. – Rankraštis.

 

ISTORIJA

 

Budrių pašto viršininkės Jadvygos Kavarzienės prisiminimai : 1947 –1976 m. / Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Budriai, 1998. – 3 p. – Rankraštis.

 

Buvusios tremtinės Onos Benetytės Malūkienės prisiminimai apie tremtį prie Angaros upės  /  užrašė Violeta Gembutienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 2003. – 12 p. – Rankraštis.

 

Juodupėnų kolūkio metraštis : 1949-1969 m. / parengė Ona Stonkienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Juodupėnai, 1975. – 60 p. – Rankraštis.

 

Ką mena Kretingos praeitis / parengė Julius Kanarskas ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1989. – 49 p. – Mašinraštis.

 

Kūlupėnų istorija : 1917-1987 m. / parengė Vilija Macienė ; nuotr. Birutės Viskontaitės, Austros Dambrauskienės ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kūlupėnai, 2007. – 25 p.: iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Kumpikų, Šlaveitų ir Latvelių kaimų gyvenimas kolūkiuose ir bendrovėse / parengė Kleopa Vrubliauskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kumpikai, 1995. – 4 p.

 

Laisvės netekus arba tokia buvo mūsų kartos dalia : 1939-1956 m. kronika / parengė Ignas Jablonskis ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kretinga, 1988. – 286 p. – Mašinraštis.

 

Pasakoja Rūdaičių kaimo tremtiniai / parengė Laima Kalniuvienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Rūdaičiai, 1997. – 37 p. Rankraštis.

 

Tremtis… : [Kurmaičių kaimo gyventojų atsiminimai apie tremtį] / užrašė Rimanta Žilinskienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Kurmaičiai, 2005. – 29 p. : iliustr. – Spausdinta kompiuteriu.

 

Vaineikių kolūkio metraštis : 1949-1972 [Albumas] / parengė Zina Kniežaitė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Šukė, 1965. – 10 p. : iliustr. + priedas [lapai su nuotraukomis, 3 p.]

 

Žydų masinės žudynės Darbėnų miestelyje : 1941-1944 m. / parengė Rina Ruzgailienė ; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus VB. – Darbėnai, 2002 . – 26 p. : iliustr. + priedas [sąrašas, žemėlapis, lapai su nuotraukomis, 11 p.]. – Spausdinta kompiuteriu.