JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIBLIOTEKOS

KRAŠTOTYROS DARBAI

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 Sudarė J. Korsakaitė

Bibliotekų istorijos

 

Jurbarko centinės bibliotekos apžvalga 1937-1995 [Mašinraštis] / parengė Magdalena Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1995. – 34 p.

Įrišta , antra lapo pusė tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos istorija 1937-1986 [Mašinraštis] / parengė R. Puišytė-Čereškevičienė ; Jurbarko raj. CB Pašaltuonio filialas – Jurbarkas, 1987. – 82 p.

Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos istorija (1937-1977) [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. B. Grigaičio, S. Puidoko ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1978. – 48 p. : nuotr.

Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo istorija 1954-2001 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko raj. Savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2002 m. – [16] p. : schem., apie aut. – p. 1.

Susegti lapai, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Klausučių filialo istorija : 1954-1980 metų kronika [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; nuotr. Jono Steponavičiaus : Jurbarko CB Klausučių filialas. - Klausučiai, 1981.- 36 p. : iliustr.

 

Lenkčių kaimo bibliotekos istorija : [1954-1977] : [Rankraštis] / parengė [G. Skužinskienė] ; [Jurbarko raj. Kartupių kaimo biblioteka]. – [Kartupiai], [1978]. – [12] p.

Albumas, antra lapo p. tuščia.

 

                      Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Pelučių filialo istorija : 1970–1980 m. m. [Mašinraštis] / parengė D. Masaitienė ; Jurbarko raj. CB Pelučių fil. – [Pelučiai], [1981]. – [16] p.

                      Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo istorija 1946-1981 [Mašinraštis] / parengė V. Dūdėnienė ; [nuotr. R. Džiaugio] ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų fil. - Raudonėnai, [1982]. - 50 p. : nuotr.

Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Rotulių filialo istorija (1956-1978) [Mašinraštis] / Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai,1979. – 21 p. : 12 nuotr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialo istorija 1946-1980 [Mašinraštis] / parengė Genovaitė Pilipauskienė ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialas. – Skirsnemunė, 1980. – 16 p.

 

Smalininkų miesto bibliotekos istorija : 1947-1999 m. kronika [Rankraštis] / parengė S. Jenkienė, B. Antanaitienė, B. Norkienė, R. Ivanauskienė ; nuotr. B. Norkienės ir kt. ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų fil. – Smalininkai, 1999. – 28 l. : nuotr., lent.

Albumas

 

Smalininkų m. bibliotekos vaikų skyriaus istorija : 1969-1974 m. kronika [Rankraštis] /

 parengė Irena Keizerienė ; Jurbarko raj. Smalininkų m. bibliotekos vaikų skyrius. – Smalininkai, 1969-1974. – 49 p. : nuotr., laikr. iškarpos.

Nesusegtas

 

Bibliotekos istorija 1947-2005 : [Stakių bibliotekos istorija] [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005, - 66 p. : + priedas [55 iliustr. lap., 61 nuotr.]. 

Bibliotekos vedėjo Stepono Drotvino eilėraščiai, 4 p.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Taubučių filialo istorija [Mašinraštis] / parengė Irena Buitkuvienė ; Jurbarko raj. CB Taubučių fil.- Taubučiai, [1986]. - [41] p.

1951-1985 m.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia.

 

Vadžgirio bibliotekos istorija [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; Jurbarko rajono Vadžgirio biblioteka.- Vadžgirys, 1969. – 8 p.

 

Vadžgirio filialo skaitytojai nuo suvažiavimo iki suvažiavimo [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Konrado Lukošiaus ir Izabelės Lukošienės ; Jurbarko rajono CB. – Vadžgi-rys, 1986. – 16 p. : nuotr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Vertimų filialo istorija [Mašinraštis] / parengė Zita Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Vertimų fil. – Vertimai, 1979. – 52 p. : 19 nuotr.

 

Kraštotyros veikla Jurbarko centrinėje bibliotekoje [Mašinraštis] / parengė Birutė Arbačiauskaitė, CB vyr. bibliotekininkė ; Jurbarko CB. - Jurbarkas, 1991. - 103 p. : panaudotų šaltinių sąrašas, p. 89-91, nuotr.

 

Mūsų gyvenimas – mūsų namai : Jurbarko rajono bibliotekininkai – LTSR kultūros žymūnai [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko rajono centrinė biblioteka.- Jurbarkas, 1986.- 36 p. : 6 nuotr.                                      

Įrišta, antra lapo pusė tuščia.

Medžiagą rinkti padėjo Albina Abromavičienė.

Apie A. Abromavičienę, J. Abromaitienę, D. Maskolaitytę, J. Strašinską, V. Streleckienę, A. Urbanavičienę.

 

Albina Aleksienė : Prisiminimai [Rankraštis] / paruošė A. Aleksienė ; Jurbarko raj.  Stakių fil. – Stakiai, 1996. – [15] p. : [7] p.   

 

Albina Aleksienė : Mano vaikystės prisiminimai : 1946-1962 [Rinkta kompiuteriu] / Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005. – 4 p. : 2 nuotr.

 

Jurbarko rajono pokario metų bibliotekininkas Vincas Jakaitis [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. A. Puidoko ; Jurbarko raj. centrinė biblioteka. – Jurbarkas, 1989. – 10 p. : [3] nuotr. + priedas [Garbės raštas].

 

Virginija Pozingytė Užkuraitienė : Atsiminimai [Rankraštis] / Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko raj. SVB Baltraitiškės fil. – Baltraitiškė, 1996. – 15 p. : nuotr.

Antra l. pusė tuščia.

 

 

Bibliotekų metraščiai

 

                      Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kronika : 2004 metai [Rinkta kompiuteriu] / parengė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, [2004]. – [25] p. : nuotr., kviet., skelb., lankst.

                     

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka : 2003 ; 2002 metų veiklos kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB . – Jurbarkas, [2003]. – [64] p., nuotr., kviet.

 

                      Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka : 2001 metų metraštis (veiklos analizė) [Rinkta kompiuteriu] / parengė Nijolė Masiulienė ir M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 2002. – 31 p. + priedai [31 p. : lent., lit. sąrašas ,,Bibliotekininkai ir biblioteka spaudos puslapiuose 2001 metais“, nuotr., kviet.]  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis 1993–1994 metai [Mašinraštis] / sudarė Magdalena Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1995. – 43 p.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1990-1992 metai [Mašinraštis] / sudarė D. Maskolaitytė. – Jurbarkas, 1993. – 58 p. : nuotr., scenarijai.

Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos 1987 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. K. Skujaus, V. Tomkevičiaus ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1988. – 75 p. : 18 nuotr.

Įrišta, antra lapo p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos 1986 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė  Danutė Maskolaitytė ; nuotr. V. Tomkevičiaus, A. Raudonio ir kt. ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1987. – 80 p. : nuotr.

Įrišta

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis1983-1985 metai [Mašinraštis] / Parengė  D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1985. – 72 p. : nuotr., kvietimai.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos 1982 m. metraštis [Mašinraštis] / [parengė D. Maskolaitytė] ; nuotr. G. Stepaičio ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, [1983]. – 48 p. : nuotr., kviet., emblema.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1981 metai [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1981. – 38 p. : nuotr., kviet.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. J. Kriščiūno, V. Gardausko ; Jurbarko raj. CB. – [Jurbarkas], [1981]. – 64 p. : nuotr.

Įrišta, antra lapo pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / Sudarė D. Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, [1981]. – 83 p. : nuotr., kvietimai

Įrišta, antra lapo pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1979 metai [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1980. – 73 p. : nuotr.

Įrišta, antra lapo p. tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis (1977 liepos 1–1978 gruodžio 31) [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. B. Grigaičio. – Jurbarkas, 1979. – 79 p. : nuotr.

Įrišta, antra lapo p. tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis : Darbas su vaikais 1981 m. [Mašinraštis] / parengė  J. Strašinskas ; Jurbarko CB vaikų literatūros skyrius. – Jurbarkas, 1981. – 26 p. : il. : 5 nuotr.

Įrišta, antra l. pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis : Darbas su vaikais 1980 m. [Mašinraštis] / parengė J. Strašinskas ; Jurbarko raj. CB vaikų literatūros skyrius. – Jurbarkas, 1980. – 16 p. : 4 nuotr.

Įrišta, antra l. p. tuščia.

 

Armeniškių bibliotekos 2005 metų metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2006. – 11 p. : 10 nuotr.

 

Armeniškių bibliotekos 2004 metų metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2005. – 17 p. : 12 nuotr.

 

Armeniškių bibliotekos 2002 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. - Armeniškiai, 2003. – 12 p. : 5 nuotr.

 

Armeniškių kaimo ir bibliotekos 2001 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Aldona Kem-zūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 22 p. : 12 nuotr.

 

Armeniškių bibliotekos 2000 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2001. – 11 p.

 

Armeniškių bibliotekos 1999 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2000. – 7 p.

 

Armeniškių bibliotekos 1998 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1999. – 10 p.

 

Armeniškių bibliotekos metraštis 1990-1997 metai [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1998. – 72 p.

 

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Aušgirio filialo metraštis : 1984-1985 [Mašinraštis] / parengė Angelė Račienė ; Jurbarko rajono CB Aušgirio filialas. – Aušgirys, 1986. – 12 p. : iliustr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Aušgirio filialo metraštis : 1978-1980 m. [Mašinraštis] / parengė Angelė Račienė ; Jurbarko rajono CB Aušgirio filialas. – Aušgirys, 1981. – 19 p. : iliustr.

 

 

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1998 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1999. – 10 p.

 

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1997 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1998. – 10 p. : iliustr.

 

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1996 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1997. – 7 p.

 

Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Baltraitiškių filialo metraštis : 1990-1994 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškių filialas. – Baltraitiškė, 1995. – 22 p.: iliustr.

 

                      Jurbarko centrinės bibliotekos Baltraitiškių filialo metraštis : 1985-1986 [Mašinraštis] / parengė Audronė Andriulaitienė ; Jurbarko rajono CB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1987. – 14 p. : iliustr.

 

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2004 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Beru-lienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 2005. – 16 p. : nuotr.

 

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2002-2003 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Berulienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Erž-vilkas, 2004. – 32 p. : nuotr.

 

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2001 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Beru-lienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 2002. – 16 p. : nuotr.

 

Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Eržvilko filialo metraštis : 1984-1986 metų [Mašin-raštis] / parengė B. Kundrotienė ; nuotr. A. Kundroto ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Erž-vilko filialas. – Eržvilkas, 1987. – 29 p. : 5 nuotr.

Įr., antra l. p. tuščia.

 

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 1979 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Genė Stūronie-nė ; nuotr. Genės Stūronienės ; Jurbarko rajono CB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 1980. – 17 p., nuotr.

 

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 1978 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Genė Stūronie-nė ; nuotr. Genės Stūronienės ; Jurbarko rajono CB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 1979. – 32 p., nuotr.

 

Bibliotekos metraštis : 1949-1978 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. Č. Marcinko, S. Puidoko ; Jurbarko rajono CB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1978. – 23 p.: iliustr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Gricių filialo metraštis : 1986–1987 m. [Mašinraštis] / pa-rengė Loreta Andrikienė ; nuotr. A. Aksomaičio ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Gricių filialas. – Griciai, 1988. – 42 p. : 10 nuotr.

Įr., antra l. p. tuščia

 

Juodaičių bibliotekos 2005 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Irma Kulikauskienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Juodaičių filialas. – Juodaičiai, 2006. – 7 p.

 

Juodaičių bibliotekos 2004 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Irma Kulikauskienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Juodaičių filialas. – Juodaičiai, 2005. – 7 p.

 

Jurbarko centrinė biblioteka. Jurbarkų filialas : 1987 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė B. Kobišaitienė; Jurbarko raj. CB Jurbarkų fil. – Jurbarkai, [1988]. – 7 p.

Susegti lapai, antra l. p. tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Kartupių filialo metraštis : 1986–1988 m. [Mašinraštis] / parengė G. Skužinskienė ; Jurbarko raj. CB Kartupių fil. – Kartupiai, [1989]. – [16] p.

Nesusegti lapai

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Kartupių filialo metraštis : 1979–1985 metai [Mašinraštis] / parengė Genė Skužinskienė ; Jurbarko raj. CB Kartupių fil. – Kartupiai, [1996]. – [21] p.

Įr., antra l. p. tuščia

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraščiai 2004-2005 [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2005-2006. – 16 p.

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 2003 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2004. – 13 p.

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 2002 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. Violetos Puzinienės ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2003. – 17 p.: nuotr.

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 1992-1994 [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; Jurbarko raj. Savivaldybės VB Klausučių fil. – Klausučiai, 1995. – 14 p.: nuotr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Klausučių filialo metraštis 1981–1987 m. [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko CB Klausučių filialas. – Klausučiai, 1988. – 50 p. : iliustr.

 

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 2002-2003 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2004. – 14 p.

 

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 2000-2001 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2002. – 12 p.

 

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 1999 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2000. – 8 p.

 

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 1998 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 1999. – 6 p.

 

Jurbarko CB Paulių filialo 1981-1985 m. metraštis [Mašinraštis] / [parengė I. Sabataitienė] ; [ nuotr. A. Pocevičiaus] ; Jurbarko raj. CB Paulių fil. – Pauliai, 1981. – 92 p.: nuotr.

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko VB Pavidaujo filialo metraštis : 2003-2004 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. – Pavidaujys, 2004. – 8 p.

 

Jurbarko VB Pavidaujo filialo metraštis : 2001-2002 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 2002. – 11 p.

 

Jurbarko savivald.VB Pavidaujo filialo metraštis : 1999-2000 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 2000. – 10 p.

 

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1988 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1988. – 10 p.

 

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1987 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1987. – 8 p.

 

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1985-1986 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1986. – 16 p.

 

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1979-1980 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. Vytauto Razo ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1980. – 25 p. : 11 nuotr.

 

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1978 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. S. Puidoko, B. Grigaičio, A. Šlyterio ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1978. – 14 p. : 6 nuotr.

 

Jurbarko CB Pelučių filialo 1981 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė S. Prišmantienė ; Jurbarko raj. CB Pelučių fil. – [Pelučiai, 1982. – 4 p.]

Įr., anta l. pusė tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų  filialo metraštis 1987-1989 metai [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų filialas. – Raudonėnai, [1990]. – 20p. : 5 nuotr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo metraštis : 1984-1986 metai [Mašinraštis] / parengė [V. Dūdėnienė] ; nuotr. Juknevičiaus ; Jurbarko raj CB Raudonėnų fil. – [Raudonėnai], [1987]. – [48] p. : [2] nuotr.

Įr., antra l. pusė tuščia

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo metraštis 1982-1983 metai [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų fil. – Raudonėnai, [1984].- [36] p. : nuotr.

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Raudonės filialo 2005 m. metraštis ir vietovės įvykių kronika [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB. – Raudonė, 2006. – 16 p.: lent.

 

Jurbarko rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Raudonės filialas. 2004 m. metraštis ir įvykių kronika : [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės filialas. – Raudonė, 2005. – 14 p.: lent.

 

Raudonės filialo metraštis : 1997 m. kronika [Rankraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės fil. – Raudonė, 1998. – 12 p.

 

Raudonės bibliotekos metraščiai : 1992-1994 m. kronika [Rankraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono CB Raudonės fil. – Raudonė, 1994. – 53 p.: lent.

 

Jurbarko raj. SVB Rotulių filialo metraštis 1992-1997 m. [Rankraštis] / Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil.. – Rotuliai, 1998. –  14 p.

 

Jurbarko  centrinės bibliotekos Rotulių filialo metraštis : 1979-1986 / Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai, [1987]. – 64 p. : 34 nuotr.

 

Jurbarko CB Rutkiškių filialo metraštis : 1997 m. [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1998.- 10 p.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Rutkiškių filialo metraštis : 1992-1994 metai [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1995.- 13 p.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Rudkiškių filialo metraštis : 1981-1985 metai [Mašinraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – [Rutkiškiai, 1986.- 35 p.].

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Rutkiškių filialo metraštis : 1978-1980 metai [Mašinraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1981.- 15 p. : 5 nuotr.

 

Jurbarko CB Skirsnemunės filialo metraštis [Rankraštis] / parengė D. Čekienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – [1993]. – [8] p.

Sąsiuvinis

 

                      Skirsnemunės biblioteka. 2005 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2006. – 8 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 2004 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2005. – 7 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 2003 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2004. – 6 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 2002 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2003. – 11 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 2001 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2002. – 12 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 2000 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2001. – 22 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 1999 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2000. – 25 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 1998 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės, Kęstučio Skujaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1999. – 15 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 1997 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1998. – 14 p.

 

Skirsnemunės biblioteka. 1996 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Salomėjos Butkienės, Henriko Bataičio, Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1997. – 16 p.

 

Skirsnemunės bibliotekos metraštis 1995 m. [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Henriko Bataičio ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1996. – 7 p.

 

Skirsnemunės bibliotekos metraštis 1990-1993 m., 1994 m. [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Henriko Bataičio ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1995. – 22 p.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialo metraštis 1983-1985 m. [Mašinraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1985. – [34] p.

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 2001-2004 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. N. Aleksienės, B. Norkienės, ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2005 m. 37 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1996-2000 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. A. Sutkaus, L. Traknio, N. Aleksienės ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2001 m. 35 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1993-1995 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1996 m. 21 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1989-1992 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. V. Tamošaičio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1993 m. 24 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1988 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1988 m. 20 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1987 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Juknevičiūtė ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1987 m. 10 p.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1981-1986 m. [Mašinraštis] / parengė S. Jenkienė, B. Antanaitienė,R. Ivanauskienė, B. Juknevičiūtė ; nuotr. V. Tamošaičio, K. Skudrio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1987 m. 77 p. : nuotr., lent.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1979-1980 m. [Mašinraštis] / parengė S. Jenkienė; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1979, 1980 m. 23 p. : nuotr.

 

Smalininkų m. filialo metraštis : 1977-1978 m. [Mašinraštis] / parengė Bronė Antanaitienė ; nuotr. K. Skudrio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1978 m. 13 p. : nuotr., lent.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Stakių filialo metraštis už 1986 metus [Mašinraštis] / parengė [A. Aleksienė] ; nuotr. A. Remeikio ir kt. ; Jurbarko raj. CB Stakių fil. – [Stakiai, 1987. – 14 p.]. : nuotr.

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2005 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės, Izabelės Lukošienės, Henriko Lukošiaus ; Jurbarko rajono savivaldybės SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2006. – 19 p., nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2004 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2005. – 25 p.: nuotr. + priedas [14 l.: straipsnių kopijos, 2 skelb., 1 kvietimas].

Susegti lapai, antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2003 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės, Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadž-girys, 2003. – 19 p. : nuotr. + priedas [3 str. kopijos, skelb.]

Susegti lapai, antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2002 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2003. – 21 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2001 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Angelinos Jucikienės, Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2002. – 33 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2000 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2001. – 30 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1999 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2000. – 30 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1998 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus, Aurelijos Žutautaitės, Dauros ir Egidijaus Giedraičių, Genovaitės Zdanavičienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1999. – 24 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1997 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1998. – 19 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1987 m., 1988 m., 1988 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1990. – 26 p.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1986 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1987. – 20 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1984 m., 1985 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1986. – 20 p. : nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1983 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1983. – 27 p.: nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1981 m., 1982 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1983. – 43 p.: nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1981. – 19 p.: nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1979 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1980. – 10 p.: nuotr.

 

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1977-1978 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Leono Zdanevičiaus, Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1979. – 12 p. : nuotr.

 

Jurbarko rajono savivaldybės Viešoji biblioteka. Viešvilės filialas : Bibliotekos metraštis : 2001 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Danutė Daugirtienė ; Jurbarko raj. SVB Viešvilės fil. – [Viešvilė, 2002]. – 22 p. : nuotr., schem., skelb.

Su istorinėmis žiniomis.

Susegti lapai ; antra l. pusė tuščia.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Viešvilės filialo metraštis 1981-1987 m. [Mašinraštis] / parengė I. Vaznelienė ; nuotr. A Petrausko ; Jurbarko raj. CB Viešvilės fil. – Viešvilė, [1988]. – 59 p.: nuotr.

Įr., antra l. pusė tuščia.

 

Žindaičių kaimo ir bibliotekos 2003-2004 m. gyvenimo įvykių kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė ; nuotr. Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių filialas. – Žindaičiai, 2004. – 16 p. : 8 nuotr.

 

Žindaičių kaimo ir bibliotekos 2000-2002 m. gyvenimo įvykių kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė ; nuotr. Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių filialas. – Žindaičiai, 2002. – 24 p. : 23 nuotr.

 

Jurbarko centrinės bibliotekos Žindaičių filialo 1978-1981 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Stasė Bosienė ; Jurbarko raj. CB Žindaičių fil. – Žindaičiai, 1981. – 35 p.

 

Bažnyčios. Giesmininkai

 

Girdžių parapijos bažnyčia ir kapinės : 1809-1994 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. Pranciškaus Pociaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Gir-džiai, 1998. – 11 p. : iliustr.

 

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia. Parapija. Kunigai. Vargonininkai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Magdalena Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 2000. – 18 p. : nuotr.

Antra l. pusė  tuščia.

 

Medžiaga apie Pašaltuonio kaimo giedorius [Rankraštis] / Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 1996. – 9 p.

Susegti l., antra l. pusė tuščia.

 

Stakių šv. Antano Paduviečio bažnyčios istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005. – 119 p. : 90 nuotr., 3 dok-ų kopijos.

 Prisiminimai apie Juozą Tumą-Vaižgantą, kunigavusį Stakiuose ; Kunigas Romualdas Macevičius ; Stakių giesmininkai.

 

Mokyklos

 

Stakių mokyklos istorija : 1958-2004 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2004. – 60 p. : nuotr.

Mokytoja Adelė Drotvinienė ; A. Vienuolio spektaklis ,,Prieblanda‘‘ Stakiuose ; Kraštotyros muziejus.

 

Menas. Sportas

 

Baltraitiškės evangelikų kapinaitės [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo A. Stravinskienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2004. – 4 p. : 2 nuotr.

 

Dainos, užrašytos iš Butkuvienės Monikos, gyvenančios Juodaičių km. [Rankraštis] / užrašė Bronislava Marcinkienė ; Jurbarko raj. CB Juodaičių fil. – Juodaičiai, 1979. – [7] p. [6 dainos].

 

Jurbarko kultūros centro moterų choro ,,Lelija“ istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Dalė Jonušauskienė ir M. Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko rajono SVB. – Jurbarkas, 2002. – 76 p. : nuotr., kviet., padėkos, programos, str. kopijos.

 

Jurbarko kultūros centro moterų choro ,,Lelija“ istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė M. Danutė Maskolaitytė Dalė Jonušauskienė ; Jurbarko rajono SVB. – Jurbarkas, 2001. – 80 p. : nuotr., lankstinukai, skelb., kviet., padėkos,  str. iškarpos.

 

Pakelės kryžiai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. Arvydo Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 6 p. : 6 nuotr.

 

Siuvinėjimas kryželiu [Rinkta kompiuteriu] / parengė Jolanta Jucikaitė ; nuotr. Jolantos Jucikaitės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2005. – 17 p. : nuotr.

Trumpai aprašoma siuvinėjimo technika, istorija. J. Jucikaitės darbų nuotr.

 

Kultūrinis gyvenimas Stakiuose [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Stasė Beržinskienė, Arvydas Pilipauskas ; nuotr. A. Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2004. – 20 p. : 19 nuotr.

 

Stakių kapinės [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Pranciška Urbontaitienė ; nuotr. A. Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – 4 p. : 1 nuotr.

 

 

Kalbotyra. Literatūra

 

Vietovardžiai. Vardai ir pravardės / parengė Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2005. – 14 p.

 

Novelės vakarai Klangiuose ir Veliuonoje : Literatūros sąrašas 1976-2004 [Rinkta kompiuteriu] / sudarė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, [2004]. – [8] p.

 

Gyvenviečių istorijos

 

Armeniškių bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyvenimo įvykių kronika : 2001-2005 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2006. – 15 p. : 4 nuotr.

 

Armeniškių kaimo ir bibliotekos 2001 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Aldona Kem-zūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 22 p.: 12 nuotr.

 

Armeniškių kaimo istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. iš Anicetos Veličkienės, Stanislavos Vaičiūnienės ir Antano Macevičiaus asmeninių albumų ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2003. – 17 p. : nuotr.

 

                      Įvykių kronika : 2004 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Dalios Baranauskienės, Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2005. – 22 p. : iliustr., lent.

                      Baltraitiškės filialo mikrorajono kronika.

 

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 2003 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2004. – 11 p. : iliustr. +  priedas [4 nuotr., p. 12].

 

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 2002 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Airinos Stasaitienės, Dairos Pozingienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2003. – 25 p. : iliustr.

 

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 1996-2001 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Jūratės Volkutės, Gintaro Gvazdausko ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2002. – 37 p. : iliustr.

 

Džiugų kaimo istorija [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo fil. – Pavidaujys, [1991]. – 21 p.

Susegti lapai.

 

Girdžių gyvenimo kronika : 2004-2005 m. [Mašinraštis] / parengė Vilija Stoškienė ; nuotr. Vilijos Stoškienės, Gedimino Norvilo ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Girdžiai, 2006. – 40 p. : iliustr. + priedas 50 p. straipsnių kopijų.

 

Girdžių gyvenimo kronika : 2002-2003 m. [Mašinraštis] / parengė Vilija Stoškienė ; nuotr. Vilijos Stoškienės, Gedimino Norvilo ; Jurbarko rajono SVB Girdžių filialas. – Girdžiai, 2004. – 22 p. : iliustr.

 

Kruvinosios kūčios Graužų kaime / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Onos Ignatavičienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė. – 2004. – 15 p. : iliustr.

 

Jurbarko miesto istorijos, kultūros, gamtos paminklai [Rankraštis] / parengė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 1996. – 63 p.+ priedas [panaudotos lit-os sąrašas 9 p., pa-minklų sąrašas 4 p., turinys 2 p.].

 

Jurbarko rajono kultūros paminklai [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. Rotulių biblioteka. – Rotuliai, 1972. – 8 p. + priedas [6 p. iškarpų : lankytinų objektų sąrašas, archeologiniai paminklai, architektūriniai paminklai, gamtos paminklai, istoriniai paminklai, meno paminklai; lankstinukas ,, Jurbarko rajono lankytinos vietos”].

 

Jurbarko rajono Klausučių kaimo, kultūros namų, bibliotekos 1999-2004 metų įvykių kronika [Mašinraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. V. Puzinienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2005. – 30 p. : iliustr.

 

Žemės ūkio samdinių buitis Miliušių dvare XIX a. pabaigoje ir XX a. pr. (iki 1940) [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; Jurbarko rajono CB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1989. – 10 p.

 

Nykstančio Milkūniškės kaimo, išnykusio Ivoniškių kaimo istorijos [Rankraštis] / medžia-gą surinko ir užrašė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko raj. CB Raudonės fil. – Raudonė, [1991]  . – [7] p.

 

Naujininkų ir Sarakiškių kaimų nykimas [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1986. – 5 l.

 

Mūsų Paalsys : 1953-1957 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių filialas. – Stakiai, 2003. -  22 l. : iliustr., 14 nuotr.

 

Palėkių kaimo žvejai : [Žvejų istorija nuotraukose] / parengė B. Norkienė ; nuotr. iš asmeninių J. Vaznio, A. Liuokaičio albumų ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2004 m. - 6 p. : nuotr., pagyrimo raštai.

Nesusegta.

 

Pašaltuonio kaimo kronika : 2001-2004 m. / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 2005. – 14 p.

 

Atsiminimai apie Selvestravičiaus dvarą [Mašinraštis] / užrašė Izabelė Lukošienė ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, [1990]. – [11] p. 

 

Jurbarko rajono Skirsnemunės apylinkės Pilies III kaimas [Rankraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Pilies I fil. – Pilies I , 1994. – [4] p.

 

Pupkaimio kaimo istorija : 1928-1990 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės fil. – Raudonė, 2003. – 13 p.: iliustr.

 

Jurbarko rajono Seredžiaus seniūnijos Rukšionių kaimo istorija [Mašinraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. A. Mickaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2006. – 14 p. : iliustr.

 

Skirsnemunės apylinkės istorija [Rankraštis] / parengė Reda Tamošaitienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1993. – 55 p. : 4 nuotr.

 

Smalininkai – pasienio miestelis : Smalininkų istorija spaudoje [Iškarpos iš spaudos ; Marijos ir Martyno Purvinų str. kopijos] / parengė B. Norkienė ir R. Ivanauskienė ; nuotr. B. Norkienės ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1990. – 45 l. : nuotr.

 

Prisiminimai apie Stakių kaimą [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Kazimiera Kazlauskienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1994. – 18 p. : 11 nuotr.

 

Stakių apylinkės DŽDT VK prisiminimai [Mašinraštis] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. CB Stakių fil. – Stakiai, 1982. – 21 p. : 17 nuotr.

Apie Stakių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomąjį komitetą.

 

Stakių felčerinis – akušerinis punktas [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Bronė Klemauskienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 4 p. : 3 nuotr.

 

Girininkijos istorija [Rinkta kopmpiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1989. – 25 p. : 25 nuotr.

Stakių girininkijos istorija

 

Stakių parduotuvės [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. Arvydo Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2001. – 5 p. : 4 nuotr.

 

Stakių pašto istorija ; Pašto įkūrėjas Stasys Drotvinas [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil.. – Stakiai, 1998. – 11 p. : nuotr.

 

Stakių tiltai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo K. Kazlauskienė ; nuotr. Arvydo Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 10 p. : 12 nuotr.

 

Šilaitynės kaimo istorija (XX amžius) [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. A. Mickaus ; Jurbarko rajono SVB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2002. – 35 p. : iliustr.

Antra l. pusė tuščia.

 

Šimkaičių kūrimasis pokario laikotarpiu [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2004. – 33 p.: lentelės.

 

Žindaičių krašto ir kultūros gyvenimo istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė, Irena Pužeckienė ; nuotr. Kęstučio Skujaus, Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių fil. – Žindaičiai, 2003. – 61 p. : 78 nuotr.

 

Kolūkių istorijos

 

Armeniškių ŽŪB susikūrimo ir likvidavimo istorija [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 13 p. + likvidavimo aktas su antspaudu ir autografais.

 

Armenos kolūkio iširimo istorija [Rankraštis} / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1998. – 7 p.

 

Aušros kolūkis XI penkmetyje [Mašinraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1986. – 20 p. : 11 nuotr., lent.

Įr., antra l. pusė tuščia..

 

Jurbarko raj. Pavidaujo kolūkio metraštis : 1981-1983 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. Vytauto Razo ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. – Pavidaujys, 1983. – 16 p.

 

,,Pergalės“ kolūkio įsikūrimo istorija (1948-1954) [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai, 1984. – 20 p. : [10] nuotr.

 

,,Pergalės“ kolūkio kolūkiečiai, apdovanoti ordinais [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai,1986. – 19 p. : [17] nuotr.

 

Raudonės kolūkio iširimo istorija [Rankraštis] / medžiagą surinko ir užrašė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko raj.  Raudonės fil. – Raudonė, [1990]. – [13] p.   

 

                      Kolūkinio gyvenimo pėdsakai Stakiuose [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1984. – 101 p. : 101 nuotr.

                      Žemaitės kol. šiltnamiai ; Garbės kolūkiečiai.

                     

Biografijos

 

Stasio Drotvino atsiminimai 1906-1970 / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1998. – 18 p. : 11 nuotr.

S. Drotvinas – kaimo šviesuolis, pavasarininkas, bažnyčios tarnas, dirbęs kunigaujant J. Tumui-Vaižgantui.

 

Šimkaičių miestelio gydytojas ir poetas Eugenijus Gaučas [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; nuotr. Jolantos Jucikaitės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2005. - 34 p. + priedas [laiškai, diplomai].

 

                      Kazimieros Kazlauskienės gyvenimo prisiminimai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2002. – 6 p. : 3 nuotr.

 

Pranas Levenčius – pirmųjų pokario metų aktyvistas Raudonėje : Monografija [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialas. – Raudonėnai. – 1984. – 6 p. : nuotr.

Kybartų apyl. pirmininkas, Raudonės valsčiaus vykd. k-to instruktorius, ,,Raudonojo Spalio“ kol. pirmininkas, Kybartų kol. pirmininkas.

Įr., antra l. pusė tuščia

 

,,Likime, manęs tu nepakeisi“ : Elenos Telišauskienės ir Onutės Čirvinskienės, Smalininkų krašto poečių, gyvenimo ir kūrybos kronika / parengė Birutė Norkienė ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2003 m. – 11 p. : nuotr., laikr. str. iškarpos.

 

Karininko Vinco Rimavičiaus nužudymo byla [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2005. – 5 p.

Apie Pirmojo pasaul. karo įvykius.

 

                      Karo veteranai : Žemaitės kol. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2002 .- 11 p. : 10 nuotr.

 

Šimkaičių miestelio poliglotas Vytautas Šauklys [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2004. – 53 p.

 

Žymūs Rotulių bibliotekos mikrorajono žmonės : Literatūros sąrašas / sudarė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, . – 2 p.

 

Prisiminimai apie žydus, gyvenusius Stakiuose [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. gautos iš Stasės Černiauskienės ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 9 p. : 3 nuotr.

 

Žmogus, prakalbinęs gamtą ir medį [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 2005. – 6 p. : 8 nuotr.

Apie medžio tekintoją Joną Vaičkų.

 

Tremtiniai

 

Tremtinės Izabelės Kundrotienės atsiminimai : 1934-1994 m. [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. [gautos iš] Izabelės Kundrotienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1996. – 17 p. : iliustr.

 

Tremtinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė L. Keterienė ; Jurbarko raj. SVB Lybiškių fil. – Lybiškiai, 1996. – 11 p. : nuotr.

 

Paulių kaimo tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė N. Jurkšaitienė ; Jurbarko raj. CB Paulių fil. - Pauliai, 1992. – 30 p.

Susegti lapai

 

Rotulių ir aplinkinių kaimų tremtinių ir politkalinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, 2000. – 58 p. : iliustr. [1 schem., 3 p. dok-ų kopijų, 2 p. nuotr. kopijų].

 

Tremtinės Monikos Sabaliauskienės atsiminimai / užrašė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, 1997. – 13 p. : nuotr.

 

Tremtinių atsiminimai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1989. – 27 p. : 23 nuotr.

M. Bakutienės, K. ir P. Kazlauskų, D. ir P. Kvedų, A. Masteikaitės, Tamošaičių šeimos pasakojimai.

 

Tremtinių Vytauto Beržinsko, Staselės Tamošaitytės palaikų perlaidojimas Stakių kapinėse 1989 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. M. Tamošaičio, V. Gudžiūnienės ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2004. – 2 p. : 2 nuotr.