KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

KRAŠTOTYROS DARBAI 

 

 

BIBLIOGRAFIJA:

      Sudarė Marytė Jacikienė

 

 

Bibliotekos istorijos, metraščiai

 

Klaipėdos rajoninės bibliotekos istorija 1959-1975 : [mašinraštis} / parengė Irena Tilvikienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB. – Gargždai, 1977. – 35 p.: iliustr.

 

Dituvos bibliotekos istorija / paruošė Janina Petrikienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB Dituvos filialas. - Dituva, 1998.

 

Endriejavo bibliotekos istorija / parengė Zita Mačiulienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Endriejavo filialas. - Endriejavas, 1977.

 

Gindulių bibliotekos istorija / parengė Emilija Alminienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Gindulių filialas. - Ginduliai, 1998.

 

Girkalių bibliotekos istorija / parengė Vilda Dorelienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Girkalių filialas. - Girkaliai, 1998.

 

Jakų bibliotekos istorija / parengė Danutė Žiliūtė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Jakų filialas. - Jakai, 1978.

 

Kalotės bibliotekos istorija / parengė Aldona Misiūnienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Kalotės filialas. - Kalotė, 1998.

 

Kretingalės bibliotekos istorija / parengė D. Daržinskienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Kretingalės filialas.- Kretingalė, 1998.

 

Kvietinių bibliotekos istorija / parengė Irena Butkienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Kvietinių filialas. - Kvietiniai, 1977. - 23 p.

 

Tilvikų bibliotekos istorija / parengė Danguolė Jurevičienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės JonoLankučio VB, Tilvikų filialas. - Tilvikai, 1998.

 

Venckų bibliotekos istorija / parengė Diana Ciparienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės  Jono Lankučio VB, Venckų filialas. - Venckai, 1998.

 

Vėžaičių bibliotekos istorija / parengė Regina Žilienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės  Jono Lankučio VB, Vėžaičių filialas. - Vėžaičiai, 1998.

 

Bažnyčios istorija

 

Gargždų šv. Arkangelo Mykolo parapijos Vėžaičių šv. Kazimiero filija: istorija ir pastoracija : [darbas bakalauro laipsniui gauti] / parengė Neringa Tilvikaitė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB. - Gargždai, 1997. - 46 p.: nuotr.

 

Kaimų, miestų  istorijos

 

Ablingos kaimo istorija / parengė Vida Paleckienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Žadeikių filialas. - Žadeikiai, 1998.

 

Auksorų kaimo istorija / parengė Zita Mačiulienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Endriejavo filialas. - Endriejavas, 1996.

 

Beinoriškės kaimo istorija / S. Žemgulienės, S. Rumšienės, O. Rumšienės, J. Bliudžiaus pasakojimus užrašė  Janina  Baranauskienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Daukšaičių filialas. - Daukšaičiai, 1998. - 8 p. - Spausdintas kompiuteriu. - Kita lapo pusė tuščia ; nesusegti lapai.

 

Girininkų mikrorajono kaimų vietovardžiai / parengė Janina Montrimaitė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Girininkų filialas. – Girininkai, 2002. -7 p. – Spausdintas kompiuteriu. – Kita lapo pusė tuščia.

 

Drevernos akimo istorija / parengė Vilma Klipštienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Drevernos filialas. -  Dreverna, 1998.

 

Jakų kaimo istorija /  parengė Danutė Žiliūtė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Jakų filialas. - Jakai, 1998. – 12 p .

 

Priekulės miesto namų istorijos /  parengė Dovilė Abramovienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Priekulės miesto filialas. - Priekulė, 2002. - Spausdintas kompiuteriu.

 

Zuzana Jonikienė apie Pažvelsio kaimą /  Z. Jonikienės prisiminimus užrašė Onutė Žitkienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Lapių filialas. - Lapiai, 1996.

 

Žadeikių kaimo istorija / parengė Edita Paleckienė ; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio VB, Žadeikių filialas. - Žadeikiai, 1997.