PROJEKTAS

Klaipėdos regiono  bibliotekų etnokultūros lobiai 

 

Klaipėdos regiono bibliotekos turi sukaupę nemažus rašytinio kultūros paveldo fondus, kurie apima ne tik publikuotus šaltinius, bet ir bibliotekų darbuotojų savo iniciatyva surinktus nepublikuotus  rankraščius bei kitą medžiagą. Deja, dažniausiai rašytinio paveldo lobiai lieka uždaryti tarp bibliotekos sienų, geriausiu atveju žinomi tik bibliotekininkams bei miestelio kraštotyrininkams. Šios rūšies kultūrinio paveldo išsaugojimas ir sklaida nereikalauja didelių finansinių išteklių, bet užtikrina tradicijos tęstinumą, praeities vertybių išsaugojimą.

Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka ėmėsi įgyvendinti   projektą „Klaipėdos regiono etnokultūros lobiai. Internetinis portalas“ , kurį parėme Kultūros ministerija. Šio projekto tikslas -  skleisti bei populiarinti kraštotyrinę informaciją panaudojant neribotas Interneto galimybes. Sukūrus šį   portalą, žinios apie rajono bibliotekose saugomus publikuotus bei nepublikuotus šaltinius taps prieinamos visiems, kurie neabejingi savo krašto istorijai ir kultūrai.

                      Projekto partneriai 9 bibliotekos : Klaipėdos rajono J. Lankučio VB, Kretingos rajono M. Valančiaus VB, Tauragės rajono VB , Skuodo SVB, Šilutės rajono F. Bajoraičio VB , Plungės rajono SVB, Rietavo SVB, Jurbarko rajono SVB,  Šilalės rajono SVB. 

                        2007 m. projektas tęsiamas. Portalas papildytas  pilnateksčiais dokumentais. Į projektą įsijungė dar trys Klaipėdos regiono bibliotekos: Neringos m., Palangos m. ir Pagėgių savivaldybės  bibliotekos.                   

 

Projekto vadovė Jurga Bardauskienė  info@klavb.lt  tel. 8-46-314189