Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos pilnateksčiai kraštotyros darbai:

 

Pagėgių krašto dailininkų pleneras „Pagėgiai-2005“  Word ......

Mūsų godos: Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai Word...

Mes nešam visa, kas gražu... : Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas    Word ....

Poezijos pilnatis: Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė   PDF.....